Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.  (Mt 16, 13-20)

 

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poproś Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.

 

Obraz:  Jezus rozmawia z Piotrem

Prośba: o łaskę żywej wiary, że Bóg przemienia moje życie

 

1.„ Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?".”

 Jezus pyta uczniów, co sądzą o Nim ludzie, którzy widzieli cuda, jakie czynił i słuchali Jego słów. Słyszy odpowiedzi, które świadczą o tym, że ci, którzy się z Nim spotkali przeczuwają rzeczywistość, która przekracza jedynie rozumienie. Rzeczywistość, która wybiega poza to, co do tej pory doświadczali i skłania ich do myślenia o sprawach nadprzyrodzonych; przecież Eliasz, Jeremiasz czy inni prorocy żyli wiele lat przed nimi, ale jeszcze jakoś mieszczą się w tym, co znajome, oswojone. jest to jeszcze dalekie od tego, kim Jezus jest naprawdę. Znaki i słowa nie wystarczą, żeby poznać Jezusa. po tym Jezus pyta swoich uczniów, tych, którzy chodzą z Nim, widzieli i słyszeli więcej niż inni, skłania ich do nazwania tego, czego są świadkami.

W swoim życiu pewnie już dużo słyszeliśmy o cudach, które Bóg czynił w życiu innych, słuchaliśmy Kim jest albo nie jest dla naszych bliskich, przyjaciół, kolegów z pracy, celebrytów…

A Ty? Kim jest dla Ciebie Syn Człowieczy?

 

2. „Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”

Piotr wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Bóg żywy, obecny, działający, miłosierny, Zbawiciel. Żeby zobaczyć Boga Żywego w człowieku potrzeba oczu wiary, serca, które chce zobaczyć Boga, uznać, że Jezus Nim jest. Potrzeba chodzenia z Bogiem, wsłuchiwania się w Jego słowa, otwartości na niespodzianki, które dla nas przygotowuje; wszystko po to żeby poznawać Go coraz głębiej, żeby zobaczyć, że przekracza On moje oczekiwania i pragnienia. I ten Bóg żywy, prawdziwy przemienia moje życie, tak, jak przemieniał życie Piotra. Czy Piotr rozumiał słowa Jezusa, czy rozumiał czym jest Kościół? Czy mieściło mu się to w głowie?

Bóg przygotowuje dla nas więcej niż pragniemy, czy rozumiemy. Czy wierzysz w takiego Boga? Czy wierzysz Jezusowi?

Odmów „Ojcze nasz”

Przygotowała s. Lidka Gołębiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA