Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!". (Mk 13, 33-37)

 

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były skierowane ku większej Chwale Jego Serca.

Obraz: niech w tej modlitwie towarzyszy ci ulubiony obraz Jezusa.

Proś o łaskę pragnienia spotkania z Jezusem i postawy czekania na nie. 

 

1. Rozpoczynamy dziś w Kościele wyjątkowy czas Adwentu.

Ewangelia zaprasza nas do czekania na spotkanie z Panem. Jak postawa czuwania i oczekiwania jest obecna w twoim życiu? Co jest celem twojego oczekiwania? Czym jest dla ciebie owo spotkanie z Panem, na które jesteśmy zaproszeni by czuwać?

W życiu mamy wiele celów, dążeń. Często nasz dzień wypełniony jest różnymi zadaniami. Do czego zmierza to wszystko czy się zajmujesz, co wypełnia twoją codzienność?

Zatrzymaj się chwile i wraz z Jezusem spójrz na swoje życie, codzienność.

 

2. „Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.”

Dom, który powierzył pan swoim sługom może być symbolem życia, które każdy z nas otrzymał od Boga. Zostało nam w nim powierzone konkretne zadania, każdemu inne według jego możliwości, zdolności itp.

Czuwanie sług polega na pełnym, sumiennym wypełnianiu powierzonych im zadań, ze świadomością w jakim celu to wykonują.

Co oznacza dla ciebie postawa czuwania? Jak może ona realizować się w twoim życiu, takim jakie ono jest?

 

3. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie”

Z czuwaniem wiąże się m.in. wytrwałość, cierpliwość. Jest to postawa wymagająca, a kiedy przychodzi nam długo w niej żyć, możemy popaść w zniechęcenie, znudzenie. Bardzo łatwo jest  wówczas wpaść w wir wielu zadań, zapełnić dni wieloma „atrakcjami”…, jako antidotum na zniechęcenie.  

Możemy sobie wyobrazić co by się zadziało gdyby odźwierny znudzony długim czuwanie przy drzwiach poszedł zająć się innym zadaniem, być może znacznie atrakcyjniejszym dla niego np. przygotowaniem uczty…

Co jest dla Ciebie wyzwaniem w postawie czuwania? Z jakimi pokusami przychodzi ci się zmierzyć? Postaraj się zobaczyć to w prawdzie i porozmawiaj o tym z Jezusem. Zapytaj Jezusa jak możesz wraz z Nim się im przeciwstawiać? Co może być dla ciebie pomocą?

 

Na koniec spójrz wraz z Jezusem na cała modlitwę. Opowiedz Mu o tym co był najważniejsze, co ciebie najbardziej poruszyło, zatrzymało. Podziękuj Mu za ten szczególny czas spotkania.

Ojcze nasz…

Przygotowała s. Dorota Piesak RSCJ

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA