Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzczę was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

 

Przygotowanie dalsze

Przeczytaj tekst Ewangelii - Mk 1, 7-11

W przeżyciu dobrej medytacji może pomóc Ci również ikona Chrztu Pańskiego. Ikona ta ukazuje Jezusa stojącego na brzegu. Jordan nie jest ukazany jako zwyczajna rzeka, ale ma kształt groty, która przypomina grotę Narodzenia i grotę Zmartwychwstania. Grota ta symbolizuje tajemnicę wcielenia, widzianą z perspektywy działania Ducha Świętego, Który ożywia naszą wiarę i udziela nam nowego życia.

 

Przygotowanie bliższe

Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku. Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga. Poproś Ducha Świętego, którego w tym roku szczególnie przyzywamy, o doświadczanie obecności Bożej w życiu codziennym. 

Powoli czytaj tekst Ewangelii św. Marka, zatrzymując się nad słowami, które Cię poruszają.


1. "Ja chrzczę was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

Początek tekstu przywołuje postać Jana Chrzciciela. Jan naucza, że Jezus przyniesie światu to czego nikt inny nie może dać. Udzieli nam swego Ducha. Czy wsłuchuję się często w głos Ducha Świętego w moim życiu?

 

2. «Idzie za mną mocniejszy ode mnie"

Jan mówi o Jezusie jako o Osobie mocniejszej od niego. Jezus pozwala się jednak ochrzcić Janowi tak jak inni grzesznicy. 

Kontemplując tę scenę rozważę czego mnie ona uczy odnośnie słabości i mocy.

 

3. «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». 

Tego dnia Bóg ukazuje się takim jakim jest. Ojciec daje się słyszeć, Jezus słyszy głos, mówiący, że jest Synem , dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty sprawia, byśmy i my mogli usłyszeć głos Ojca - "Jesteś moim ukochanym dzieckiem." Bóg przyjmując mnie za swe dziecko, włącza mnie w dzieło zbawienia świata. 

Usłyszę głęboko w sercu głos Boga, Który mówi do mnie osobiście - Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Zasmakuję w tym Słowie. 

 

4. "W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo"

Otwierające się Niebiosa w chwili chrztu Jezusa to symbol początku nowej relacji między Bogiem, a człowiekiem, relacji bliskości. Spróbuję wejść w głębię tej nowej relacji przedstawiając Panu to czym żyję i co mam dziś w sercu.

 

Modlitwa końcowa:
Uświęć mnie Boże przez Twoje misteria,
oświeć mój umysł poznaniem Ciebie;
spraw, aby Twoja nadzieja zajaśniała w moim sercu,
uznaj mnie za godnego błagać Cię o to, o Boże, mój Ojcze i Panie mojego życia.
Zapal Twoją lampę we mnie,
umieść we mnie to, co należy do Ciebie,
abym mógł zapomnieć o tym, co należy do mnie samego
(Isaak Syryjczyk)

Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA