Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym winem» - drwili inni. (Dz 2,1-13)

 

Stań w obecności Boga i proś aby wszystkie Twoje myśli, decyzje i czyny skierowane były tylko ku Jego chwale.

Poproś o wierność w relacji z Bogiem i odwagę w głoszeniu Jego miłości.

Wyobraź sobie scenę zesłania Ducha Świętego. Zobacz siebie wraz z Apostołami trwającymi na modlitwie. Ty też zostajesz napełniony i idziesz z odwagą głosić Dobrą Nowinę

 

1. "Dusze wierne są tymi, które Duch Święty miłuje, i na które lubi zlewać obfitość swych darów."

Uczniowie znajdowali się wszyscy razem w wieczerniku, spotykali się tam regularnie, choć wiemy, że byli wystraszeni i zamknięci z obawy przed Żydami. Mimo lęku nie rozproszyli się i nie poddali.

Wierność w trudnych chwilach i trwanie na modlitwie mimo czasu, w którym nie masz na to ochoty, to najlepszy sposób otwierania Twojego serca na Ducha Świętego. Wtedy Twoja dusza wypróbowana jest w ogniu codziennych zmagań i gotowa jest na rozpalenie przez kolejne dary.

Czy jesteś wierny swoim postanowieniom i swojej relacji z Bogiem? Czy widzisz owoce tej wierności w swoim życiu?

 

2. Każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.

Duch Święty przychodzi z wieloma swoimi darami i charyzmatami. Czasami dzieją się rzeczy nadprzyrodzone i niemożliwe do wytłumaczenia, ale bardzo często są to zwyczajne cuda, które bardzo łatwo można przegapić, jeśli nie będziemy zwracać na nie uwagi. Pobożni Żydzi przebywający z Jerozolimy nie usłyszeliby swoich ojczystych języków, gdyby najpierw nie wsłuchali się w to, co mówią Apostołowie.

Czy dostrzegasz obecne działanie Ducha Świętego w Kościele? Czy rozpoznajesz Jego owoce w swoim życiu? Jakie charyzmaty możesz wymienić, którymi zostałeś obdarowany?

 

3. «Upili się młodym winem» - drwili inni.

Ci, który nie doświadczyli jeszcze napełnienia Duchem Świętym patrzą na Apostołów jakby postradali zmysły. Nie potrafią zrozumieć co się stało, więc łatwiej im wyśmiać całe wydarzenie. Jeśli uznaliby, że naprawdę są świadkami cudu, musieliby przyznać, że naprawdę to, co głoszą uczniowie jest Prawdą od Boga, a ta prawda wiązałaby się z przyjęciem nauczania Jezusa i zmianą swojego życia. Wolą więc nie słyszeć i głosić, że to z Apostołami jest coś nie tak.

Jaka jest Twoja reakcja, gdy ktoś głosi trudną prawdę? Czy nie próbujesz wyśmiać tej osoby lub sytuacji, by nie pozwolić się dotknąć ważnemu Słowu? Czy jesteś gotowy zmienić swoje życie, jeśli rozpoznasz natchnienie od Pana Boga?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co było ważne dla Ciebie w tej modlitwie

Odmów Ojcze nasz.

Przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA