Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. /Rz 8, 14-17/

 

 

W medytacji może nam pomóc Ikona „Dzieci Boże” ukazująca więź miłości jaka łączy Boga z Jego dziećmi, zaproszenie do wolności i otwarcia na działanie Ducha Świętego oraz odkrywania prawdziwego obrazu Boga w naszym życiu.


Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.


Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga. Poproś Ducha Świętego o większe zaufanie Bogu i doświadczenie bycia Jego dzieckiem.


Powoli czytaj tekst zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.


1. Najbardziej znaczące słowa w tekście z jednej strony dotyczą Boga: Duch Święty, Ojciec, Chrystus, a z drugiej strony nas – dzieci Boże, spadkobiercy (dziedzice) Boga, współdziedzice Chrystusa. Czy mam świadomość przynależenia do Bożej Rodziny i bycia jej członkiem na równi z innymi?


2. „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»
Abba, to aramejskie słowo, którego znaczenie sprowadza się do słowa sytuującego się między Ojcze i Tatusiu. Duch Święty pozwala mi patrzeć na Boga z dziecięcą miłością i zaufaniem. Czy pozwolę się ogarnąć również temu Ojcowskiemu spojrzeniu?

3. Paweł przeciwstawia pozycję syna z sytuacją niewolnika. Niewolnik traktowany jest na równi ze zwierzętami. Syn cieszy się pełnym zaufaniem, niewolnik obawia się kary jeśli nie wykona doskonale poleceń pana. Jaki jest moje wyobrażenie Boga? Czy dostrzegam biblijny obraz Boga - Matki, która nigdy nie zapomni o swym dziecku (Iz. 49,15) i Ojca z przypowieści o Synu Marnotrawnym? (Łk 15,11-24) Czy szukam prawdziwego obrazu Boga?

Modlitwa końcowa:
Boże mój, wierzę w Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty! Boże, Ty już pozwoliłeś mi szukać Ciebie i znaleźć. Dałeś mi nadzieję, że gdy będę Cię szukał odnajdę Ciebie i poznam coraz bardziej. Przed Twym Obliczem składam moją siłę i słabość. Przed Tobą kładę moja wiedzę i niewiedzę.
W bramie przez Ciebie otwartej przyjmij mnie! Kiedy pukam do drzwi Twoich, otwórz mi! Niech zawsze o Tobie pamiętam. Niech Ciebie poznaję. Niech Ciebie pokocham. Amen.

fragment modlitwy do Trójcy Świętej św. Augustyna

 

Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA