Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus przyszedł do domu. Wtedy znowu zebrał się tłum, tak że oni nawet trochę chleba zjeść nie mogli. Kiedy Jego bliscy dowiedzieli się, przyszli, aby Go zatrzymać. Mówiono bowiem, że odszedł od zmysłów.
A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że demony usuwa za sprawą tego przywódcy demonów.
Przywołał ich i wyjaśniał im w przypowieściach: ,,Jak może szatan usuwać szatana? Jeśli jakieś królestwo dojdzie do wewnętrznego rozłamu, nie zdoła się ostać takie królestwo; i jeśli dom jakiś dojdzie do wewnętrznego rozłamu, ów dom nie zdoła się ostać. I jeśli szatan wystąpiłby przeciw sobie i doszedłby do wewnętrznego rozłamu, nie zdołałby się ostać. Koniec z nim! Przecież nikt nie może wtargnąć do domu kogoś mocnego i zagarnąć mu jego rzeczy, jeśli najpierw tego mocnego nie zwiąże. Wtedy dopiero ograbi mu jego dom.
Oświadczam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, jak wiele by ich synowie ludzcy popełnili, będą im odpuszczone; kto by natomiast popełnił bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. To dlatego, że mówili: ,,Ma nieczystego ducha”.
Przyszła Jego matka i Jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do Niego, aby Go przywołać. A przy Nim siedziała wielka gromada. Powiedzieli Mu: ,,Oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry czekają na Ciebie na zewnątrz”. On w odpowiedzi rzekł im: ,,Kto jest moją matką i moimi braćmi?” Spojrzawszy po siedzących wokoło siebie, powiedział: ,,Oto moja matka i moi bracia. Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką”. Mk 3, 20-35

 

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje decyzje i czyny były w sposób czysty ukierunkowane ku chwale Jego Boskiego Majestatu.


Wyobrażenie miejsca: Wyobrażę sobie scenę, kiedy Jezus naucza. Zgromadzeni są przy nim uczeni w Piśmie, na zewnątrz czekają Jego bliscy. Wyobrażę sobie także siebie w tej scenie. Gdzie się znajduję? Z jakich powodów?


Prośba o łaskę: o poddanie serca Duchowi Świętemu


1. Duch Święty przynosi jedność
Co mogło dziać się w Sercu Jezusa, kiedy bliscy chcieli Go powstrzymać przed działaniem, które wypływało z Jego najgłębszej tożsamości, kiedy uzdrawiał chorych, nauczał? Jakie uczucia mogły pojawiać się w Jego Sercu, kiedy Jego bliscy byli gotowi użyć siły, żeby wpłynąć na jego postępowanie?

Duch Święty sprawia, że człowiek, doświadczając nawet zewnętrznych ograniczeń, nie jest nimi skrępowany. Doświadcza jedności na głębszym poziomie. Przywołam z pamięci te sytuacje, kiedy doświadczałam/doświadczałem zewnętrznego nacisku, może nawet wewnętrznego rozdarcia. Jakie decyzje wtedy podejmowałam/podejmowałem? Z czego wypływały?

2. Duch Święty pomaga rozpoznać Boga
Jezus posługując się metaforami prowadzi słuchających do odkrycia, kim On jest. Daje się poznać jako ten, który pokonał szatana. Przez porównanie dowodzi, że nie dokonuje cudów mocą przeciwnika Boga.

Duch Święty uzdalnia wierzących do rozpoznawania Boga i naśladowania Go. Za sprawą Ducha Świętego człowiek może kochać miłością, którą kochał Jezus i dokonywać dzieł, jakich dokonywał Jezus. Popatrzę na moje życie. Do czego Duch Święty mnie uzdolnił? A w jakich przestrzeniach mojego życia potrzebuję Jego obecności? Być może do tego, aby na nowo zaufać, może przebaczyć sobie lub drugiej osobie?

3. Duch Święty tworzy wspólnotę
Jezus określił ludzi, którzy spełnią wolę Boga, swoimi braćmi i siostrami. Ludzie zgromadzeni wokół Jezusa stają się wspólnotą.

Duch Święty, którego Jezus udzielił buduje komunię między wierzącymi. Poproszę o ten dar dla Kościoła.

 

Na zakończenie modlitwy porozmawiam z Jezusem o tym, co zrodziło się we mnie w czasie tej modlitwy.

Zakończę jedną z modlitw do Ducha Świętego

 

przygotowała s. Barbara Olejnik rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA