Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. /Mk 5, 21-24. 35b-43/


W przygotowaniu medytacji może nam też dopomóc ikona: Uzdrowienie córki Jaira.


Wybierz dogodną pozycję i miejsce modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.


Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga. Poproś Ducha Świętego o radość wiary i zaufanie Bogu.


Powoli czytaj tekst Ewangelii zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.


1. Nie bój się wierz tylko…


Jezus przychodzi z pomocą Jairowi. Pomaga mu wzbudzić wiarę i oczekuje wiary od tych, którzy zwracają się do Niego. Wierze towarzyszy zaufanie i przekonanie, że jako Bóg może wszystko, nawet przywrócić życie.


2. Upadł Mu do nóg…


Nasza wiara powinna się wyrażać, tak jak u Jaira, postawą szacunku i adoracji. W jaki sposób powierzam Jezusowi wszystkie trudne sprawy i cierpienia?


3. Ująwszy dziewczynkę za rękę...


Jezus zwraca się bezpośrednio do zmarłej, traktuje ją nadal jako osobę. Jezus jest Panem życia. On weźmie również nas za ręką (Iz 41,13) i powie : Nie bój się. Zwróci się do nas Talitha kum - …wstań.


Uzdrowienie córki Jaira jest obrazem i zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Już teraz Jezus przywraca nam życie w łasce przez chrzest, leczy przez sakrament pojednania i karmi nas Swoim Ciałem w Eucharystii.


4. Polecił, aby jej dano jeść.


Polecając nakarmienie dziewczynki Jezus ukazuje swą troskę o wszystkie szczegóły ludzkiego życia. Przypomnę sobie szczegóły z mego życia poprzez które Bóg okazał mi swoją bliskość, troskę i za które pragnę Mu wyrazić wdzięczność.

 

Modlitwa końcowa:

Panie, wiem, że dziś, podobnie jak każdego dnia, napotkam na trudności i rozczarowania. Bądź przy mnie, aby wzmocnić moją wiarę w Twoją Boską Opatrzność, abym mógł złożyć całą moją nadzieję tylko w Tobie. Panie wysłuchaj głosu mego, nachyl swe ucho na głos mego błagania. (Ps.130)

 

Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA