Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć (1 Kor 15,20-26).

 

 

 

 

Przygotowanie

• Obchodzimy dziś piękną uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od najdawniejszych czasów Kościół obchodził to święto, dzień, w którym Maryja, Matka Boga, została wzięta do nieba, Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego - doświadcza mocy Zmartwychwstałego Jezusa w sposób, który jest udziałem nas wszystkich. Uroczystość Wniebowzięcia zachęca nas do zastanowienia się nad wpływem zmartwychwstania Chrystusa na nasze życie.
• Wybierz dogodną pozycję, miejsce i czas modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.
• Rozpocznij medytację znakiem Krzyża Świętego, Otwórz swe serce i umysł na Słowo, Które skieruje do ciebie Bóg. Poproś, byś mógł je szczerze i z hojnością przyjąć. Powoli czytaj tekst listu do Koryntian zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.

 

Prośba o owoc medytacji: poproś Ducha Świętego o to, by z każdym dniem rosło w Tobie pragnienie życia w bliskości Boga.

 

1. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.

Poprzez te wersety wyraża się szczególna relacja między Chrystusem, a nami wszystkimi. Można ją odczytać poprzez przeciwstawienie słów śmiertelność (wszyscy umierają w Adamie) oraz nieśmiertelność (w Chrystusie wszyscy będą ożywieni), przy czym słowo „ śmierć” równa się pojęciu „grzech”. Dzięki Chrystusowi ludzkość znajduje się w nowej sytuacji. On przychodzi, aby przynieść nam życie w całej jego pełni, przywraca nam więź z Ojcem i duchowe życie. Św. Paweł wraca tu do źródła, do Boga wszelkiej pociechy, Tego, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Boga, Który wyzwala nas z grzechu i z wszelkiego zła. Śmierć Jezusa była realna, podobnie jak nasza będzie realna, ale Jezus zapewnia nas, że będziemy mieli udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez chwilę i ja podziękuję za wszystkie dary, które pochodzą od Boga, a szczególnie za obietnicę zmartwychwstania i dar życia wiecznego.

2. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa

Jezus zmartwychwstały, pierwszy spośród umarłych, daje się nam również tu i teraz. Wyzwala nas od śmierci czyli wszelkiego zła i grzechu, by ofiarować nam, już tu na ziemi, smak życia bliskości z Nim. Co powinno w tobie ożyć, a co umrzeć, by doświadczać tej bliskości? Jakie znaki zmartwychwstania dostrzegasz w swoim życiu, w świecie wokół ciebie? Porozmawiaj o tym teraz z Jezusem.

 

3. Trzeba bowiem, ażeby królował

Królowanie to zwycięski sposób życia, obrazujący jednocześnie jego jakość, gdzie nie ma już miejsca na zło i śmierć. Jakie budzą się w tobie uczucia w obliczu rzeczywistości śmierci i obietnicy życia wiecznego?

 

Modlitwa na zakończenie:

Pomódl się do Maryi prosząc Ją o szczególną bliskość w czasie twojego przechodzenia do wieczności.
Zdrowaś Maryjo….i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

przygotowała s. Maria Głowacka rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA