Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Stanę w obecności Pana Boga

Poproszę Boga, mojego Pana o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.


Obraz: Jezus spotyka się z faryzeuszami


Prośba: o czyste serce, zanurzone w Bogu


1. "U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?" Odpowiedział im: "Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji".

Faryzeusze nie muszą być bardzo spostrzegawczy, żeby zobaczyć, że uczniowie Jezusa nie myli rąk przed jedzeniem. I Jezus też nie odpowiada im dlaczego to robią, bo ich pytanie nie ma na celu zrozumienia, ale jest w nim osąd – nic poza nim. Wytłumaczenie nic by nie dało. Jezus sięga głębiej, do istoty pytania, do tego, co mają w sercu. Dbają o tradycję starszych, o to, co na zewnątrz, ale nie ma to zbyt wielkiego przełożenia na to, co kryje się w ich wnętrzu. Schemat staje się ważniejszy niż człowiek, w sumie Bóg też już przestaje być ważny, może tylko ten, który mieści się w schemacie. Ten, którego sobie stworzyli na swój obraz i podobieństwo. Jezus nie mówi, że tradycja starszych jest zła. Wskazuje na to, że zasady faryzeuszów mało mają wspólnego z pragnieniem Boga. Nie mają one w sobie życia, bo nie odnoszą się do Boga.

Czasem już nawet nie pamiętamy, dlaczego zachowujemy się w taki albo inny sposób. Mechanicznie klękamy na środku kościoła, bez świadomości przed Kim klękamy. Robimy coś, bo zawsze tak było, a kiedy ktoś zachowuje się inaczej niż my, staje się dla nas zagrożeniem. Wyjście poza schematy, które stworzyliśmy dla naszego własnego bezpieczeństwa, wiąże się z ryzykiem, że ta cała misterna struktura, która daje komfort, bezpieczeństwo runie, jak domek z kart. Wiąże się ze strachem przed tym, co poza tym schematem. A przecież Bóg w swojej nieskończoności przekracza to wszystko. Mieści się w małej hostii i ogarnia wszechświat. A może, jak zrobię jeden krok poza ten schemat, nie będę ogradzać się przed Bogiem, nagle stanie się inny niż go sobie stworzyłam, bliższy, zaskakujący, zachwycający, napełniający moje serce radością ze spotkania.

Co jest Twoim umywaniem rąk? Jakimś schematem, który w Tobie „ogranicza” Boga? Porozmawiaj z Jezusem o Ojcu. Czego chce dla Ciebie?

 

2. "Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym»".

Jezus wskazuje na źródło nieczystości, grzechu. Wskazuje na serce, które przecież kojarzy się nam z miłością, z tym, co dobre i piękne. Ono jednak może stać się nieczyste. Właśnie wtedy, kiedy jest daleko od Boga, kiedy widzi wroga w drugim i w Bogu. Tak jakby ten inny był tylko po to, żeby mi coś zabrać, być potencjalnym zagrożeniem dla mojego świata, a nie jest mi dany po to, żebym w nim widział mojego brata czy siostrę. Gubi się gdzieś tutaj czystość serca dzieci Bożych i ta Delikatność bez struktury, która nagle przemienia i czyni nas zdolnymi do głoszenia Królestwa Bożego.

Poproś Boga, żeby zanurzył w Sobie Twoje serce.


Odmów „Duszo Chrystusowa”

przygotowała s. Lidia Gołębiewicz rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA