Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 CZAS DLA STWORZENIA 2021

1) Rozpoznaj żyjącego Boga.

Dziś świętujemy dzień urodzin Kobiety:

• której serce umiało usłyszeć Boże wezwanie pośród codziennych aktywności i która wniosła swój wkład w kształtowanie rzeczywistości według Bożego Ducha,
• która pozwoliła Chrystusowi przyjść przez Nią do innych,
• która doświadczała radosnych i bolesnych wydarzeń w postawie powierzenia się Bogu i przyjmowała opiekę innych,

Narodziny Maryi przypominają nam o Miłości Boga, która nas stwarza i czyni nowym człowiekiem. Rodzimy się nie tylko fizycznie, z ciała. Procesu narodzin doświadczamy w trakcie naszego życia, np. Jezus mówi w Ewangelii św. Jana o powtórnych narodzinach z Ducha (J 3, 1-8). Rodzimy się jako osoby zdolne do dojrzałych relacji i życzliwej służby sobie nawzajem, wychodzimy z zamknięcia ku zaufaniu drugiemu człowiekowi, z rany ku przebaczeniu i uzdrowieniu. Wzrastamy w wiedzy i rozwijamy talenty, a więc rodzimy się jako osoby pragnące z odwagą współtworzyć rzeczywistość wokół nas. STAJEMY SIĘ dzięki łasce Boga nowymi ludźmi nie tylko ze względu na nas samych, ale ze względu na innych ludzi, aby móc sobie nawzajem pomagać „rodzić się” tzn. doświadczać przemiany siebie i przemieniać świat na lepszy.

Bóg w osobie Jezusa powierzył się Maryi, a Ona rozpoznała w Nim obecność Boga. Dziś Chrystus powierza się nam w ludziach wokół nas. Czy tak jak Ona rozpoznajemy w nich Tę Obecność – największy dar, czyli Życie powierzające się naszej ludzkiej miłości, czułej trosce, naszej kreatywności budującej dom?

2) Pozwól Miłości cię poruszyć

Przed narodzinami dziecka rodzice przygotowują wszystko tak, aby czuło się przyjęte z miłością np. przystosowują pokój i kupują potrzebne rzeczy. Miłość pobudza ich kreatywność do tworzenia przestrzeni z czułością i troską, aby przyjąć nowe życie.

Miłość Boga zachęca nas do podobnej postawy - do tworzenia przestrzeni do życia i wzrostu. Wśród nas – wśród dzieci Jednego Boga – są tacy, którzy radzą sobie dobrze, ale są też i tacy, którzy potrzebują zauważenia ich potrzeb, przyjęcia z miłością, adekwatnego wsparcia: dom, ubranie, żywność, dostęp do leczenia i edukacji. Pojawienie się w rodzinie niemowlęcia w naturalny sposób wzbudza troskę i chęć pomocy. Nasze ludzkie serca są wrażliwe na jego płacz i sygnały ciała. Czasem w naszym sąsiedztwie mieszkają osoby, których cierpienie, łzy i bieda nie wołają, a jednak możemy je dostrzec i pomóc.

Czy moje serce dostrzega dzieci Boga w różnym wieku, które może żyją blisko mnie i wołają o zauważenie? Jak mogę odpowiedzieć? Kim są dzieci Boga, które teraz widzę jako doświadczające porzucenia i braku warunków do życia i rozwoju?

3) Przygotuj nie tylko „kołyskę”

Każde narodziny (każda przemiana) jest cudem, który potrzebuje wspierającej obecności Boga i człowieka. Jak przez konkretne inicjatywy i współdziałanie z innymi możemy pomagać w narodzinach oraz współtworzyć przestrzeń, w której życie może wzrastać?

• przygotowywać „kołyski”, tzn. godne warunki życia i wzrostu,
• inicjować i wspierać pomysły służące wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji, leczenia, pracy,
• zorganizować lub brać udziału w inicjatywach sąsiedzkich, dzięki którym osoby obok nas nie będą się czuły osamotnione ani porzucone,

Rodzenie i pomoc w narodzinach, przemiana i służba z miłości są trudem, lecz jednocześnie jako ludzie mamy wtedy doświadczenie słów Jezusa: Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.(J 16, 21). Każdy z nas ma różne dary i możliwości, aby wspierać NOWE ŻYCIE w dzieciach Boga, aby czynić tak jak czyni Bóg: „podnosić do policzka, karmić i uczyć chodzić” (Oz 11, 3-4).

Do czego zaprasza Cię miłość Boga?

Powierz to Jemu, pamiętaj o Jego obecności przy Tobie i idź, aby być Jego sercem i Jego dłońmi razem z innymi i wobec innych.

przygotowała s. Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA