Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je". (Mk 8, 27-35)

 

Modlitwa przygotowawcza: aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane ku Panu Bogu, ku Jego chwale i służbie.


Wyobraź sobie, że jesteś pośród uczniów, z którymi Jezus chodzi po odległej od Jerozolimy Cezarei Filipowej, miasta wielu pomników pogańskich bóstw, miasta bałwochwalstwa.


Proś o łaskę wewnętrznej, płynącej z głębi serca odpowiedzi na pytanie Jezusa o to kim On jest dla Ciebie.


1. Za kogo Mnie uważacie?

Jezus dziś pyta mnie kim jest dla mnie. Za kogo uważam Go w moim życiu. I nie chodzi o udzielenie katechizmowej, poprawnej odpowiedzi. Jedyną właściwą odpowiedzią jest prawda mojego serca. Kim naprawdę Jezus jest dla mnie? Co moje życiowe wybory, moje słowa i czyny mówią mi o Jego miejscu w moim życiu? Jak mógłbym określić Jezusa, mojego Boga; jaki On jest?

Napisz co najmniej kilka przymiotników czy zwrotów, które określają według Ciebie Jezusa. Nie zastanawiaj się nad nimi, po prostu pisz. A potem przeczytaj i spróbuj zobaczyć jaki obraz wyłania się z tych określeń. Czy jest to Jezus z Ewangelii? Czy jest to Jezus, który zasiada z celnikami i grzesznikami, chodzi po peryferiach żydowskiego świata, przekracza utarte schematy rozmawiając z kobietą, goszcząc w domach grzeszników i pogan, Jezus który wybacza, uzdrawia, naucza, karmi, jest blisko i ostatecznie pozwala się poniżyć i ukrzyżować, by nas zbawić?


2. „Ty jesteś Mesjasz”

Piotr, dzięki łasce Bożej, dzięki objawieniu od Ojca, rozpoznał prawdę o Bogu w Jezusie Chrystusie. To zawsze jest dar Boga, którego On udziela każdemu, kto tego pragnie.


3. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć

Jezus prowadzi nas coraz bardziej w głąb swojej tajemnicy. Niekoniecznie ją rozumiemy, często wydaje się niemożliwa, niezrozumiała. Jak w takich momentach spotkania z tajemnicą Boga reaguję? Czy trzymam się swojej własnej wizji Boga i odrzucam to, co się z nią nie zgadza? Czy może daję się poprowadzić Słowu i autorytetom to Słowo głoszącym i zgadzam się na zakwestionowanie, często rozszerzenie mojego postrzegania rzeczywistości?

Prośmy, by Pan nieustannie uczył nas prawdy o Sobie Samym, a my byśmy pragnęli się tej prawdzie poddawać.


4. Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać

Jeśli nie poddamy się prawdzie jaką Bóg o Sobie głosi to grozi nam, że będziemy Samego Boga upominali, że będziemy uważali, iż mamy monopol na prawdę i odrzucali wszystko, co tej „prawdzie” nie odpowiada. Tymczasem Jezus mówi swojemu uczniowi: «Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje»”.

Boga możemy poznawać i trwać w tym poznaniu wyłącznie wtedy, gdy mamy żywą, osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Gdy trwamy W NIM, idziemy ZA NIM, czynimy TO CO ON, oddajemy życie, JAK ON.

przygotowała s. Renata Ryszkowska rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA