Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Matka Boska Bolesna - Villa Lante, RzymMatka Boska Bolesna - Villa Lante, Rzym

CZAS DLA STWORZENIA 2021

Módlmy się z Maryją, którą wspominamy dziś jako Najświętszą Pannę Bolesną.

Od momentu, kiedy poczęła Jezusa do momentu, kiedy Jej Syn został ukrzyżowany i umarł na Krzyżu, Najświętsza Maria Panna zastanawiała się i rozważała głęboko w swoim sercu wolę Bożą. Choć Ewangelie nie zawsze dobrze to oddają, Jej życie było przykładem osoby wierzącej, która w ciemności wyczekuje światła.

Dziś, we wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej, zanurzmy się w ten decydujący moment historii zbawienia, kiedy to Bóg odkupia nas, ludzi. Jest to dzień upamiętnienia Męki Matki z Jej ukrzyżowanym Synem i cierpienia Maryi. Tylko serce matki może zrozumieć ból Matki Bolesnej. Nam, istotom ludzkim, trudno wyrazić takie sprawy słowami. Nie jest przesadą stwierdzenie, że ból towarzyszył Maryi, odkąd poczęła Jezusa.

 

Jak myślisz, jak mogła być posłuszna Bogu pośród tego cierpienia?

 

Obraz autorstwa Miriam Yu rscjObraz autorstwa Miriam Yu rscj

 

Zjednoczeni z Matką Bożą, ofiarujmy naszą modlitwę i prośmy o łaskę odpowiedzi na wołania dnia dzisiejszego w naszym świecie, na naszej planecie. Pośród otaczających nas ciemności, potrzebujemy, jak Maryja, pozostać pokornymi, nie szukać władzy nad Ziemią, ale okazywać jej szacunek. Mamy dbać o nią, a nie ją wykorzystywać.

Jezus wskazuje nam drogę wolności od przywiązań. Jakie to wielkie szczęście, jeśli nie jesteś przywiązany do dóbr doczesnych i ziemskiej władzy! J.R.R. Tolkien, autor „Władcy pierścieni”, doświadczył na własnej skórze okropieństw pierwszej wojny światowej i był świadkiem tych, które przyniosła druga. Nie przez przypadek zatem w swoim wielkim dziele przedmiot, którego wszyscy poszukują, nazywa Pierścieniem Władzy. Tymczasem, jeśli nie zależy ci na władzy doczesnej, możesz podążać za Wolą Bożą, nawet jeśli oznacza to pójście drogą skrajnej bezsilności. „Pokorny, wolny od przywiązania do ziemskiej władzy możesz stać się kanałem, przez który prawdziwa boska moc rozleje się w świecie” (bp Robert Barron).

Skoro Bóg jest Stwórcą, to On stanowi tę siłę, która łączy ze sobą wszystkie stworzenia. Bóg jest mocą zbierającą, Tym, który jednoczy wszystko, co stworzył. Stąd ci, którzy poświęcili swoje życie Bogu, muszą wprowadzać pokój, bo przez nich przepływa metafizyczna energia łącząca wszystkie rzeczy i wszystkich ludzi. Jednym z najlepiej rozpoznawalnych znaków świętości, dostrzegalnym we wszystkich świętych, jest promieniowanie tej właśnie mocy pojednania. „Dlatego właśnie ci, którzy wprowadzają pokój, stają się, ipso facto, dziećmi Bożymi i dzięki temu są szczęśliwi” (bp Robert Barron).

Wierzymy, że Jezus chce nam dać serca wspaniałomyślne, wolne od doczesnych przywiązań.

Obraz autorstwa Miriam Yu rscjObraz autorstwa Miriam Yu rscj

 

 

Czy rzeczywiście chcemy oderwać się od pragnień doczesnych?
Czy możemy być wolni od przywiązania do doczesnej władzy, jeśli nie wiemy, czego naprawdę chcemy?
Jak myślisz, jak ta szczerość wiąże się w zasadniczy sposób z ochroną naszej planety?

 

 

Jezu, dopomóż, abyśmy, modląc się z Maryją, przyglądali się dziś Tobie i widzieli Twoje stworzenie tak, jak Ty je widzisz.

 

Autorka: Miriam Yu (Younghye) rscj (KOC)
Tłumaczenie: Urszula Krajewska rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA