Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Mater Admirabilis, Trinità dei Monti, Rzym« Lecz Maryja zachowywała wszystkie te rzeczy i rozważała je w sercu swoim ». ( Łk 2, 19)

To krótkie zdanie, ale zawiera w sobie cały świat doświadczeń i znaczeń.

Zacznijmy ten czas modlitwy chwilą ciszy odczuwając na nowo bardzo bliską obecność Maryi, Towarzyszki na naszej drodze.


Co przepełnia nasze serce w tej chwili ?

(Poświęćmy kilka minut, aby uświadomić sobie swoje uczucia, twarze, doświadczenia albo troski, które zajmują najwięcej miejsca w nas w tej chwili. Następnie możemy podzielić się tym krótko, jednym lub dwoma słowami, nie wyjaśniając wszystkich okoliczności.)


Zapytajmy teraz Maryję, co Ona zachowywała w swoim sercu …

Śpiew « Ave Maryja… » jest pięknym przypomnieniem o Jej obecności pośród nas, w naszym życiu, może nam pomóc nawiązać z Nią dialog.

https://www.youtube.com/watch?v=czoUYsJbweU


Spojrzenie kontemplatywne

Spojrzeniem kontemplatywnym ogarnijmy niektóre momenty z życia Maryi. Każdy element stanowi jakąś część « wszystkich rzeczy », które Maryja zachowywała w sercu swoim. Nie chodzi o to, aby je wszystkie zgłębić, ale ogarnąć je spojrzeniem i z Nią odczuwać, rozpoznać Jej bliską obecność w życiu każdego z nas.


Sercem prześledźmy te sceny bez zbytnich objaśnień …

• Zwiastowanie.... Przypatrzmy się ufności Maryi : co Jej pomogło z całego serca powiedzieć « Tak » ?
• Narodzenie Jezusa... Mieszanina radości, zdumienia i niepewności. Życie, które rodzi się pośród niedostatków.
• Ucieczka do Egiptu... Co musiała przeżywać Maryja ? Pomyślmy o sytuacji tak wielu migrantów uciekających, aby przeżyć, aby ocalić swoje dzieci od przemocy czy nędzy.
• Zgubienie Jezusa w świątyni... Możemy kontemplować niepokój Maryi i Józefa a także udrękę i niepewność tak wielu rodzin, które poszukują swoich zaginionych dzieci, utraconych z różnych powodów.
• Życie codzienne, wtedy gdy Jezus wzrastał... Przypatrzmy się, jak przebiegało to życie w Nazarecie.
• Kana... Wsłuchajmy się w słowa, które do nas kieruje : « Uczyńcie wszystko, co wam powie » .
• Chwile nieporozumienia i konfliktu w rodzinie, gdy krewni Jezusa uważają, że stracił rozum...
• Droga krzyżowa...


Jak Maryja, my również szukamy. Mamy swoje pytania i chcemy podjąć ryzyko. Śpiew « Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą » jest przywoływaniem Maryi, aby była naszą przewodniczką w drodze.

https://www.youtube.com/watch?v=-LgVzC-RxLs


Umieśćmy przed Maryją różne sytuacje współczesnego świata prosząc o Jej błogosławieństwo, o jej czułą obecność, o Jej pomoc. Ale także Jej przenikliwość i odwagę, by pozostawać blisko małych tego świata.

Pozostawmy przestrzeń, aby wypowiedzieć nasze intencje...

Zakończmy tę chwilę odmawiając z Maryją Jej śpiew, który mówi o Bożej sprawiedliwości:

Wtedy Maryja rzekła :
«Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Imię Jego,
A swoje miłosierdzie zachowuje na pokolenia i pokolenia
dla tych, co się Go boją.
On okazuje moc ramieniem swoim, rozprasza pysznych i ich serc zamysły.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje –
Jak przyobiecał naszym ojcom –
Na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki ».
(Łk 1.46-55)


Clara Malo rscj, Christine Mukoko rscj
z Ekipy Probacyjnej

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA