Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Matka Boża Zgromadzenia Sacre Coeur

 

Kiedy Joachim i Anna przynieśli swoją córkę, Marię do świątyni, było to całkowite oddanie jej życia Bogu. I bez wątpienia dlatego właśnie ten świąteczny dzień został wybrany dla Magdaleny Zofii i jej trzech towarzyszek, aby w 1800 roku całkowicie poświęcić się Bogu.

W momencie składania ślubów należały do Diletti di Gesu (Umiłowane Jezusa), choć później Madalena Zofia żałowała, że dała się do tego nakłonić. Mimo to, cała czwórka wiedziała, że chce "głosić miłość Serca Jezusa" i odpowiedzieć wielkodusznie na potrzeby otaczającego ich świata, zwłaszcza ubogich i kobiet, w obliczu wstrząsów Rewolucji Francuskiej.

Francja i większość Europy została "wywrócona do góry nogami" przez Rewolucję Francuską, a w odpowiedzi na nią Kontrrewolucja ponownie zezwoliła na praktyki religijne i dała początek nowym zgromadzeniom, gotowym do odpowiedzi na ówczesne kryzysy. Europa zaczynała wyglądać zupełnie inaczej.

Jeśli zastanowimy się nad naszą sytuacją dzisiaj, gdy powoli zaczynamy wychodzić z COVID 19, ze wszystkimi trudnościami, jakie on spowodował, szczególnie dla ubogich i gdy zaczynamy rozumieć niszczące skutki zmian klimatycznych, ponownie dotykających najuboższych naszego świata, możemy dostrzec podobieństwo.

Tak jak w 1800 roku Magdalena Zofia i jej towarzyszki wyruszały, aby odkryć, czego Bóg od nich żąda, tak i my, w środku Kapituły Specjalnej, rozeznajemy, czego Bóg żąda od nas w tym szczególnym czasie...


Przyjrzyjmy się NASZEMU ŚWIATU, zastanówmy się nad nim i przynieśmy go do Boga

 

Świat, który Zofia znała w 1800 r.

Po rewolucji francuskiej i następstwach wojny, z praktykami religijnymi, które można było swobodnie rozpocząć na nowo, ale w ramach francuskiego kościoła będącego wciąż w szponach jansenizmu (który postrzegał Boga jako surowego mistrza zadań), i ze skrajnościami ubóstwa/bezsilności oraz bogactwa/władzy.


Świat, który znamy dzisiaj (2021)

Dążący do zakończenia Covid 19, ale z większością niezaszczepionych ludzi w najbiedniejszych krajach. Ogromny wzrost liczby uchodźców. Wpływ Laudato Si,(2015) ukazującego świat jako nasz wspólny dom. Skutki zmian klimatu z powodu globalnego ocieplenia spowodowanego używaniem paliw kopalnych, wylesianiem, utratą bioróżnorodności, co skutkuje topnieniem lodowców i powodziami, pożarami lasów, erozją gleby itp. COP26 odbywający się w listopadzie i próbujący przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Spadek zainteresowania praktykami religijnymi, ale wzrost duchowości.


Świat Magdaleny Zofii i nasz świat różnią się od siebie o 221 lat, ale podstawowe pragnienie sióstr Najświętszego Serca Jezusa jest wciąż takie samo: by szerzyć miłość Jego Serca. Magdalena Zofia: "To Małe Zgromadzenie jest całkowicie poświęcone chwale Najświętszego Serca Jezusa i szerzeniu Jego kultu".


ENW Kapituła Specjalna (2021 )Przygotowanie:

"Dlatego, cokolwiek postanowimy, musi to być skoncentrowane na misji i ze względu na misję. Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa ma udział w tej misji przez ukazywanie objawionej miłości Bożej, której źródłem i symbolem jest dla nas Serce Chrystusa."


św. Magdalena Zofia Barat w Bazylice św. Piotra w Rzymie, zdjęcie: A. McCarthyW jaki sposób ta refleksja nad naszymi różnymi światami, ale mającymi to samo pragnienie misji, przemówiła do ciebie dzisiaj?


Magdalena Zofia prosiła Ducha Świętego, aby pokazał jej małej grupie, jak odpowiedzieć na potrzeby jej czasów. Dzisiaj, nasza Kapituła Specjalna czyni to samo, ale w innym świecie.

"Duch Święty, pozostawiony w wolności, czyni cuda i jesteśmy w błędzie, nie dając Mu pełnego pola działania.....". S.M.S.

"Wielkie serca, serca wielkoduszne, są potrzebne w rodzinie Bożego Serca, ponieważ trudności na drodze czynienia dobra wzrastają z dnia na dzień". M.S.

"Słuchać Pana - kiedy, jak i gdzie? Słuchać wskazuje na teraźniejszość, dlatego słyszeć Go wszędzie, we wszystkim i w każdym czasie." M.S.

" Stworzeń tego świata nie można traktować jako dobra nie posiadającego właściciela: «To wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia!» (Mdr 11, 26). Prowadzi to do przekonania, że wszystkie byty wszechświata, będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny, wspaniałej komunii pobudzającej do świętego, serdecznego i pokornego szacunku." LS 89

"Troska o środowisko naturalne musi więc łączyć się ze szczerą miłością do bliźnich i niezachwianym zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów społecznych." LS 91 … "Dlatego każdy projekt ekologiczny powinien włączać perspektywę społeczną, uwzględniającą prawa podstawowe osób najbardziej społecznie upośledzonych." LS 93

"Uczyń nas zdolnymi, by usłyszeć i odpowiedzieć na krzyk ziemi i wołanie ubogich. Niech obecne cierpienia będą bólem rodzenia się bardziej braterskiego i zrównoważonego świata”

Z Modlitwy na Światowy Tydzień obchodów 5 rocznicy Laudato Si, 24 maja, 2020 r.


Zastanawiając się nad naszym światem i jego potrzebami dzisiaj, do czego czujesz się wezwany/a, by to zrobić i/lub modlić się o to?


Litania na zakończenie

Za wszystko, co Bóg może uczynić w nas;
Za wszystko, co Bóg może uczynić bez nas.
Bogu niech będą dzięki.
Za wszystkich, w których Chrystus żył przed nami;
Za wszystkich, w których Chrystus żył obok nas.
Bogu niech będą dzięki.
Za wszystko, co Duch Święty chce nam przynieść;
Za to, dokąd Duch chce nas posłać.
Bogu niech będą dzięki.
(Źródło nieznane)


Pieśń na zakończenie: Obudź się świecie

Anne McCarthy, ENW Province
Tłum. s. Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA