Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus jako Chrystus Pantokrator, VI w., klasztor św. Katarzyny na Synaju; źródło: https://www.gosc.pl/doc/793556.O-Jezu/3

 

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej! /Iz 2,1-5/

 

 

 


Adwent jest czasem budzenia nadziei, która daje życie Ludowi Bożemu w drodze do Boga. Nadziei na przyjście Jezusa i Jego królestwa komunii, pokoju i sprawiedliwości.

W przeżywaniu dzisiejszej medytacji może nam pomóc jedna z najstarszych ikon chrześcijańskich - Chrystus Pantokrator z klasztoru św. Katarzyny, na Górze Synaj. Oczy Chrystusa wyrażają miłość i miłosierdzie. Emanują pokojem.


• Wybierz dogodną pozycję i miejsce modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.

• Otwórz serce i umysł na Słowo, Które kieruje do ciebie Bóg. Poproś, byś mógł je szczerze i z hojnością przyjąć. Zwróć się do Niego: Jezu, Książę Pokoju, staję dziś przed Tobą, aby Cię słuchać i mówić do Ciebie, by rozpoznać znaki Twojego przyjścia i Twoje Królestwo. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

• Powoli czytaj tekst Iz 2,1-5 zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.


1. „Chodźmy wstąpmy na górę Pana.”

W Biblii góra oznacza miejsce szczególnego spotkania z Bogiem. Jezus jest szczytem, do którego zdążamy. Możemy odczytać dzisiejsze, biblijne wezwanie, jako zaproszenie do wejścia na naszą duchową górę, drogą modlitwy razem z wszystkimi braćmi i siostrami, ponieważ każda modlitwa ma wymiar wspólnotowy. Możemy przywołać na pamięć, tych, którym wiele zawdzięczamy w Kościele. Tych, którzy pomagali nam nie tracić z oczu tego co najważniejsze, a także przypomnieć sobie, w jakich momentach, na tej drodze, Bóg był szczególnie obecny?


2. „Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami”.

W okresie Adwentu Bóg wzywa nas do szczególnej bliskości z Nim, pogłębienia wiary, nadziei miłości, bo takie są Jego ścieżki.


3. „Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny”.

Miecz jest nie tylko narzędziem walki, ale również symbolem słowa, które ma moc. Biblia zapowiada, że dobro ostatecznie zatriumfuje dzięki Chrystusowi. Jezus, Słowo Ojca, powróci po zwycięstwo przynosząc nam i światu ostateczny, upragniony pokój.


4. „Postępujmy w światłości Pańskiej!”

To zaproszenie jest również skierowane do nas. Co w naszym życiu potrzebuje Bożego światła? W jaki sposób możemy zaprowadzać pokój każdego dnia?


Modlitwa końcowa:

Nie wszyscy podejmujemy ważne decyzje dotyczące zaprowadzania pokoju na całym świecie, ale każdy z nas może, dzień po dniu, przez drobne gesty, zaprowadzać Jezusowe Królestwo Pokoju, wchodzić w światłości, na górę Pana.

Zwrócę się do Pana modlitwą św. Franciszka z Asyżu, prosząc Go o pomoc w pokonywaniu tego wszystkiego, co nie jest światłością i przeszkadza w drodze do Niego.

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tekst modlitwy św. Franciszka za: panewniki.pl: Modlitwy Franciszkańskie


W kolejnych dniach I tygodnia Adwentu, pieśń chóru Harpa Dei El Espíritu y la Novia dicen: "¡VEN, SEÑOR JESÚS!" (12 idiomas) może ubogacić naszą modlitwę.


Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA