Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Ian Stauffer on Unsplash

 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». (Łk 3, 1-6)

 

Modlitwa przygotowawcza: Jeśli to możliwe, znajdź miejsce, gdzie możesz być sama/sam, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Wyłącz telefon, komputer, telewizor, radio. Wyobraź sobie pustynię, zanurz się w ciszę.

Otwórz się na przychodzenie Boga, który pragnienie spotkać się z Tobą. Poproś, aby wszystkie twoje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Boga.

Prośba o owoc modlitwy: o łaskę usłyszenia i odpowiedzi na Słowo, które kieruje dziś do Ciebie.

 

1. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza…

To tło dla wydarzeń, o których mówi Ewangelia. Tyberiusz Cezar, Poncjusz Piłat, Herod, Filip, Lizaniasz, Annasz i Kajfasz myśleli, że rządzą światem, że kontrolują rzeczywistość. Kiedy wydawało im się, że tracą kontrolę, bali się, walczyli. Przez różne zewnętrzne atrybuty, zachowanie, postawy okazywali innym swoją władzę, budowali wizerunek. A jaki jest styl działania Boga?


2. …skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Wyobraź sobie Jana na pustyni. Co go skłoniło do wyjścia tam? Jak się czuje? Jak przeżywa moment, kiedy słyszy skierowane do niego Słowo? Czy rozumie je od razu, w jednym olśnieniu, czy też jego treść objawia mu się stopniowo? Jaki jest Bóg, którego spotyka? A w tobie, co się rodzi, kiedy widzisz takie spotkanie i takiego Boga?

 

3. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów

Jan, usłyszawszy skierowane do niego słowo, odpowiada na nie. Wyobraź sobie, jak rozeznaje, co konkretnie ma zrobić. Zobacz, jak wychodzi z pustyni, staje pierwszy raz przed ludźmi. A ty? Do czego zaprasza Cię Słowo skierowane dziś do ciebie?


W rozmowie końcowej powiedz Jezusowi o zaproszeniu, które odczytała/eś. Podziel się z Nim tym, co w Tobie się budzi, gdy o tym myślisz.

Na zakończenie odmów modlitwę Ojcze Nasz.

przygotowała s. Urszula Krajewska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA