Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Ikona Objawienia Pańskiego; źródło: http://imagessaintes.canalblog.com

 

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. /Iz 60, 1-6/

 

W przeżywaniu dzisiejszej medytacji może nam pomóc ikona Objawienia Pańskiego ukazująca, poprzez obraz szukających światła Mędrców, naszą wędrówkę do Boga.

• Wybierz dogodną pozycję i miejsce modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.
• Otwórz serce i umysł na Słowo, które kieruje do ciebie Bóg.
• Poproś, byś mógł je szczerze i z hojnością przyjąć.
• Powoli czytaj tekst Iz 60, 1-6 zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.

1. Powstań!

Po powrocie z niewoli babilońskiej, Naród Wybrany doświadczał rozczarowania i niepewności. Jerozolima dopiero podnosiła się z ruin i jedynie ołtarz świątynny został odbudowany. Słowa Izajasza są więc, dla wszystkich, słowami pociechy niosącymi nadzieję.
Każdy z nas w jakimś momencie doświadcza prób i ciemności, zniechęcenia. Dzisiejsze Słowo Boże, jest zaproszeniem do przyjęcia postawy stojącej, to znaczy przyjęcia postawy wolności, godności, wiary w Boga, działania i służby.

Jakie obszary mojego życiu wymagają przyjęcia takiej postawy?2. Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.

Temat światła jest jednym z tych, które odnajdujemy w całej celebracji okresu Bożego Narodzenia. Światło, o którym tu mowa, jest zapowiedzią światła Ewangelii. Bożą zachętą, by wyjść ze stanu ciemności, tego co oddala nas od Boga i uwierzyć Słowu. Jerozolima, ma być przywrócona do pełnej świetności i stawać się miejscem gromadzenia się wszystkich ludów. Stopniowo światło pokona ciemność, która okrywa ziemię.

Co pomaga mi podążać za Światłem?

 

3. I wszystkie narody przyjdą do twojego światła.

Na tle ruin Jerozolimy, nad którymi wschodzi słońce, Izajasz ukazuje na czym polega prawdziwe jej bogactwo. Bóg, Który swym światłem oświeca świat, czyni z niej pokorne skrzyżowanie dróg nadziei dla wszystkich ludów, które Go szukają. Obraz Jerozolimy ukazuje jak piękny, sprawiedliwy i harmonijny jest świat, kiedy żyjemy w świetle i obecności Boga. Kiedy słońce wschodzi i intensywnie świeci na jakiś przedmiot, to, co wcześniej było ciemne, również świeci; otrzymuje jasność, która nie jest jego własną.

Zadaniem Nowej Jerozolimy, Kościoła, jest jaśnieć chwałą Bożą, a wtedy wszystkie narody będą pociągnięte jej blaskiem. Każdy z nas jest świetlistym znakiem postawionym w świecie, aby wskazywać na sens życia i nieść pociechę Boga. Światło nie pochodzi jednak od nas, lecz od Boga, który mieszka w nas.

Powierzę w modlitwie tych, którzy oczekują mojego świadectwa.

 

Modlitwa końcowa

Na zakończenie zwrócę się do Pana, jak do mojego Przyjaciela, poproszę Go o siłę i pomoc w stawaniu się światłem dla wszystkich tych, których spotykam na co dzień.

 

Moją prośbę zakończę słowami kolędy Adeste Fideles - Harpa Dei:

1. Przybądźcie tu z wiarą i radością wielką, * przybądźcie, przybądźcie do Betlejem. * Oto Dzieciątko z Bożą Rodzicielką! Ref. Pokłońmy się Królowi, * Królowi anielskiemu, * dziś nam narodzonemu, * pokłońmy się.
2. Pasterze przybiegli, zostawiwszy trzody, * pokornie przed żłóbkiem stanęli wraz. * Śpieszmy za nimi, pośpieszcie, narody! Ref.
3. Blask wiecznej światłości Ojca przedwiecznego, * w maleńkim Dzieciątku jawi się nam. * Boga uczcijmy w żłobie złożonego! Ref.
4. Bóg dla nas leżący na ubogim sianie * tak słodko przemawia do naszych serc. * Widząc tę miłość, któż zimnym zostanie? Ref.

przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA