Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Sr. Maria-Magdalena R. z Pixabay

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». /Łk 6,27-38/

 

Uświadom sobie, że stajesz w Obecności Jezusa, który Ciebie ukochał i pragnie spotkania z Tobą, czeka na Ciebie i cieszy się każdą chwilą, którą razem spędzicie.


Prośba o czystość intencji: Proś by to spotkanie z Jezusem, było takie jak On tego pragnie, aby wszystko co będzie się działo w czasie tej medytacji było na większą chwałę Jego Serca.


OBRAZ DO MODLITWY: Użyj swojej wyobraźni u początku tej medytacji. Zobacz ten ewangeliczny obraz, zobacz Jezusa nauczającego mówiącego o radykalnej miłości, zapraszającego do trudnej drogi miłowania. Zobacz jego uczniów. Staraj się dojrzeć szczegóły w ich twarzach, ich zachowaniu. Zobacz i siebie pośród tej grupki. Wsłuchaj się w Słowa Jezusa.


Prośba o łaskę:
Poproś o spotkanie i zjednoczenie z Miłosiernym Sercem Jezusa, tak by Twoje serce stawało się coraz bardziej miłosierne.


1. Miłujcie waszych nieprzyjaciół.

W Ewangelii Jezus zaprasza do przekraczania tego, co naturalne w nas. Naturalnym bowiem jest kochać tych, którzy nas kochają i odsuwać się od tych, którzy nie są dla nas zbyt mili.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół… to trudne wezwanie, bo nie chodzi o teorię. Kogo więc uważam za swojego nieprzyjaciela? Nieprzyjaciel to niekoniecznie ktoś, kto nam wyrządził krzywdę czy zgrzeszył względem nas. To może być ktoś, kogo zwyczajnie nie lubię, z kim mi nie po drodze. Jezus głosi radykalną miłość, taką która ma dotykać każdego, także i nieprzyjaciela. Jezus miłujący sercem ludzkim jest tu dla nas najlepszym wzorem.

Przypomnij sobie osoby, z którymi masz trudniejszą relację, z którymi ci nie po drodze w tym momencie Twojego życia. Wobec jakich ludzi trudno jest Ci zdobyć się na życzliwe nastawienie w działaniach, w słowach, czy także w uczuciach? W jaki sposób Ty sam mógłbyś wprowadzać w życie to nauczanie Jezusa? Do czego konkretnie Jezus Ciebie teraz zaprasza?


2. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Dalsze wyjaśnienia Jezusa przynoszą nowe światło: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie!”. Jest to wezwanie do wielkich, a jednocześnie małych rzeczy. Chodzi o hojność serca i wrażliwość na to, co dzieje się wokół nas. Chodzi o wdzięczność, ponieważ przy tej okazji potrzebujemy sobie uświadomić, że Bóg wobec nas jest właśnie taki: daje nam, nie wymawiając, przebacza i to zanim Go o to poprosimy, nieustannie dba o wzrost naszego życia w miłości, daje każdy kolejny dzień, pozwala świecić słońcu… niezależnie czy dziś sobie na to “zasłużyliśmy”, czy też nie. On nie patrzy na zasługi w ten sposób. Jego miłość zawiera w sobie rozumienie i je przekracza.

Jak Ty doświadczasz miłości i przebaczenia Boga w Twoim życiu? Za co jesteś wdzięczny/a?


3. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Jezus zachęca, by być miłosiernymi aż tak, jak nasz Ojciec Niebieski jest miłosierny. A to oznacza, by nie sądzić ludzkich serc i by nikogo nie potępiać, lecz by odpuszczać naszym winowajcom. Takie dawanie dobra ludziom otwiera nasze serca na otrzymywanie tego, co nam ma być dane przez Boga, który odmierzy nam taką miarą, jaką my mierzymy innym ludziom.

A jaki Bóg jest dla Ciebie? Przylgnij do Serca Jezusa pełnego Miłości i Miłosierdzia. Trwaj w tym miłosnym uścisku, usłysz Słowa jakie Pan kieruje do Ciebie teraz, spójrz w Jego oczy pełne czułości wobec Ciebie. Pozwól, by On Ciebie kochał.

Tylko doświadczając Serca pełnego Miłości i Miłosierdzia, nasze serce może stać się na tyle wolne, by kochać innych miłością bezwarunkową, wolną i przebaczającą.


ROZMOWA KOŃCOWA: Porozmawiaj na koniec modlitwy z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem i pozwól, by Jego miłość Cię przemieniała, a Twoje serce jednoczyło się coraz bardziej z Jego Sercem.

Odmów modlitwę “Ojcze nasz”.


przygotowała s. Joanna Moś rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA