Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». /Łk 13, 1-9/

 

 

 


Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były na chwałę Boga


Prośba: o poznanie miłosiernego Serca Jezusa


Wyobrażenie: Wyobraź sobie miłośnika roślin, który je pielęgnuje, odżywia. Kontempluj miłość, która wyraża się w trosce o rośliny.

 

1. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

Ludzie, którzy przyszli do Jezusa słyszeli o dwóch tragediach, w których ludzie ponieśli śmierć. Pierwsza była efektem decyzji Piłata, który zamordował w świątyni zelotów, nacjonalistów, zabiegających o wolność i sprzeciwiających się Rzymianom. Do drugiej tragedii doszło w wyniku zjawiska naturalnego. Ludzie, którzy zebrali się przy Jezusie chcieli zrozumieć przyczyny tych tragedii, mogli zadawać sobie pytania: Jak uniknąć cierpienia? Jak zabezpieczyć swoje życie? Czy Bóg, który jest dobry, może dopuszczać cierpienie? W otoczeniu Jezusa mogły być osoby, które chciały się zbawić swoimi siłami. Kierowali się logiką, że za dobre postępowanie, należy się bezpieczeństwo i opieka Boga. Jezus wzywa do odwrócenia się od zła oraz zmiany sposobu myślenia – nasze zbawienie zależy od Boga.

Na kim ja opieram swoje życie? W kim/czym pokładam nadzieję? O co zabiegałem/zabiegałam, kiedy doświadczałem/doświadczałam cierpienia? Czy dążyłem/dążyłam do bliskości z Bogiem, czy odsuwałem/odsuwałam się od Niego, poddając w wątpliwość Jego dobroć?

 

2. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”

Jezus dopełnia tą naukę opowiadaniem o Ogrodniku i figowcu. Za pomocą porównania do figowca, Jezus odnosi się do stanu człowieka, który jest osamotniony, odrętwiały, przygaszony. Według ludzkiej logiki i sprawiedliwości powinno spotkać go odrzucenie. Jezus nie odtrąca człowieka i niczego w człowieku nie odrzuca. Wszystko włącza w historię zbawienia.

Czy są takie momenty w historii mojego życia, o których chciałbym/chciałabym zapomnieć? Co ja w sobie odrzucam? Czego nie potrafię albo nie chcę zaakceptować? Opowiedz Jezusowi o swoich tęsknotach, pragnieniach, obawach, lękach.

 

3. Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw.

Opowiadanie o Ogrodniku i figowcu przedstawia, w jaki sposób Jezus podchodzi do ludzkiej słabości i grzeszności. Według Bożej logiki sprawiedliwość jest miłosierdziem. ,,Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.” (Rz 5, 20) Jezus pragnie taką osobę otoczyć troską, opiekować się, wzmacniać, dodawać nadziei.

Spotkam się z Jezusem, który pragnie dotknąć mojej słabości. Otworzę się na przyjęcie Jego łaski. Pozwolę, aby On działał.

 

Na zakończenie: Porozmawiaj z Jezusem, o tym co poruszało Cię w czasie tej modlitwy. Opowiedz o tym, co było dla Ciebie ważne, co odkryłeś/odkryłaś o Nim, o sobie. Jakie uczucia Ci w tym towarzyszyły.

 

Odmów modlitwę: Ojcze Nasz lub Akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki
i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas
i całego świata!

przygotowała s. Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA