Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Biegun Wschodni on Unsplash

 

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. /J 10, 27-30/

 

 

 


Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poproś Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.


Obraz: moje spotkanie ze Zmartwychwstałym


Prośba:
O zaufanie Bożemu prowadzeniu


Jak mocne jest zapewnienie Jezusa o Jego obecności i opiece przy tych, którzy poszli za Nim. Pełne łagodności, a zarazem takie, na którym można się oprzeć. Jezus zaprasza do relacji wzajemności opartej na zaufaniu. I to paradoks, że to nie tylko my możemy zaufać Jemu, ale i On daje nam ten kredyt zaufania. Nie w sztuczny, wymuszony sposób, i nie w „owczym pędzie”. Zaprasza do głębokiej, pięknej relacji miłości, do przymierza, którego już nic nie może złamać. Silniejszego niż cierpienie, niż śmierć, opartego na relacji z Ojcem.

Może patrząc na karty Ewangelii i przypatrując się swojej historii widzisz momenty Paschy w swoim życiu, kiedy Jezus w nim cierpiał, umierał, był pogrzebany i zmartwychwstał.

Porozmawiaj o nich ze Zmartwychwstałym Panem, a może po prostu pozwól sobie popatrzeć na nie z Jego perspektywy. Co by Ci powiedział Jezus z Nazaretu, prawdziwy

Bóg i prawdziwy człowiek, Ten, któremu na Tobie zależy i bardzo chce Cię wprowadzić do tej jedności, jaką ma z Ojcem.

Co usłyszysz słuchając Jego głosu, co Ci powie Ten, który Cię zna po imieniu, od początku?

Pochodź trochę ze swoim pasterzem, po ścieżkach własnego życia.

Zaufaj Mu, On sam będzie działał…


Odmów „Ojcze nasz”


przygotowała s. Lidka Gołębiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA