Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

zdjęcie Maria Głowacka rscj

 

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. /J 7, 37-39/


Przygotowanie modlitwy

• Wybierz dogodną pozycję, miejsce i czas modlitwy. Umieść ikonę „Źródło Wody Żywej” w zasięgu Twojego wzroku.

• Rozpocznij medytację znakiem Krzyża Świętego, Otwórz swe serce i umysł na Słowo, Które skieruje do ciebie Bóg. Poproś, byś mógł je szczerze i z hojnością przyjąć. Powoli czytaj tekst Ewangelii św. Jana zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.

• Poproś Ducha Świętego o to, by z każdym dniem rosło w Tobie pragnienie życia bliskości z Bogiem, radość oraz wdzięczność za przynależenie do wspólnoty Kościoła.


Punkty do medytacji

1. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!

Jezus umarł i zmartwychwstał oraz obiecał Ducha Świętego. Ta obietnica została spełniona. Chrześcijanin, ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest mieszkaniem Boga. Aby jednak życie Boże mogło się w nim rozwijać, musi on otworzyć się na Boga, na działanie Ducha Świętego w nim. Bez działania Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie zrozumieć słów Jezusa. Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy wzrastać w świętości. Czy to pragnienie towarzyszy mi w życiu?


2. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza

Woda to życie! Bez wody, życie zanika. Jezus jest niewyczerpanym źródłem wody, z którego możemy czerpać siłę w drodze do Niego i stawać się źródłem duchowego życia dla innych. Kiedy, w ostatnich dniach doświadczyłem Bożej pomocy?


3. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

Chrystus musiał najpierw pojednać nasze człowieczeństwo z Bogiem przez swoją odkupieńczą śmierć, by mogło się dokonywać dzieło Ducha Świętego w nas. Czy wystarczająco dziękuję za dar Ducha Świętego, Który działa we wspólnocie Kościoła?


Modlitwa końcowa

Duchu Święty Boże,
Dziękujemy Ci, że karmisz nasze dusze swoim Światłem życia.
Przyjmij naszą modlitwę w imieniu tak wielu braci i sióstr
którzy są głodni i spragnieni fizycznie i duchowo.
Obdarz ich wiarą i daj im nadzieję w życiu!
Chwalimy Cię i uwielbiamy za Twoje wielkie miłosierdzie
i Twoją wielką miłość, która sprawiła, że postanowiłeś pozostać z nami na zawsze.
Pomóż nam żyć z głębszą wiarą w Ciebie! Amen.


przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA