Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Źródło Wikimedia Commons: Andriej Rublow, ikona Trójcy Świętej

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi» /J 16, 12-15/.

 


Obraz: Trzy Osoby Boskie, które ze sobą przebywają w jedności, miłości i harmonii: jak się zachowują, jak się do siebie odnoszą, co czynią.

 


Prośba: O dogłębne poddanie się natchnieniom Ducha Świętego

 

 

 


„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.

Dochodzenie do prawdy (tej Bożej prawdy o człowieku), które nazywamy nawróceniem jest … procesem, jest drogą przemiany. Nie dokonuje się w jednej chwili. Jest rozłożone na całą długość naszego życia.
Jezus uświadamia mi, że potrzebuję czasu i ciągłego dojrzewania, abym mógł przyjąć wszystko, czego pragnie mi udzielać. On daje mi czas i chce, abym ja sam sobie dał czas na rozwój, wzrastanie w wierze.
Jezus daje mi tą przestrzeń, gdyż nie chce mnie złamać. On wie, że rany zadane przez grzech zabliźniają się powoli.


„Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”

Boża prawda o człowieku – o mnie – jest taka, że Bóg każdego z nas uniewinnił. Świat będzie chciał nas przekonać, że jesteśmy potępieni, tzn. że nic dla Boga nie znaczymy, że znaczenie ma dla Niego tylko to, co Mu ofiarujemy, czego się wyrzekniemy.
Duch przychodzi do naszych serc, by zaświadczyć o tym, że Bóg stoi po naszej stronie. Nie jest przeciwko nam. On jest parakletem – adwokatem, obrońcą – tym, który staje w obronie mojej wiary w Jego bezwarunkową miłość do mnie, bym nie załamał się w przeciwnościach, bym nie zwątpił w Jego obecność i troskę.
On przebywa w każdym z nas i zależy Mu nie na tym, co mogę lub powinienem Mu dać, ale na relacji wzajemności. Relacji, która istnieje między Ojcem a Synem. Takiej, w której mogę nieustannie doświadczać jak Jezus, że „Wszystko, co ma Ojciec, jest moje”.


„Nie będzie mówił od siebie”

Człowiek dzisiaj ma ogromne pragnienie oryginalności i niepowtarzalności. Im bardziej coś jest niezwyczajne, niespotykane, a nawet szokujące, tym lepiej. Dotyczy to również eksponowania własnego „ja”, swojej tożsamości, tego, co stanowi o tym, kim naprawdę jestem.
Boża oryginalność, według dzisiejszej Ewangelii, polega jednak na czymś zupełnie odmiennym: Duch Św. powtarza to, co mówił Syn, a Syn, będąc na ziemi powtarzał to, co mówił Ojciec: „Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł” (J14, 10).
„Kod genetyczny” mojej oryginalności jest zapisany w Bogu Ojcu, który jest stwórcą i zarazem początkiem każdego bytu. Wszystko od Niego pochodzi i w Nim ma swoje źródło. Dlatego tylko ten, kto szuka prawdy o sobie w Bogu, może znaleźć swoją „niepowtarzalność”, „jedyność” i „wyjątkowość”. Szukając w samym sobie lub w świecie, który kładzie nacisk na „dziwaczność”, znajdę jedynie skrawki tego, kim naprawdę jestem. Szukając w Bogu, nigdy nie przestanę się zadziwiać, jak niezwykłym jest dziełem.


„Oznajmi wam rzeczy przyszłe”

Duch Św. zawsze objawia przyszłość i to w „objęciach Boga”. Bo dla człowieka, który żyje natchnieniami Ducha, zawsze jest PRZYSZŁOŚĆ – życie w pełni Bożych obietnic.
Mogę o przyszłości myśleć w sposób spięty z powodu lęku i małoduszności. Może mnie ona przerażać. Ale jeśli pozwolę Duchowi Św. do mnie mówić, wówczas przyszłość będzie mi się jawić jako miejsce objęte Bożym błogosławieństwem, w którym On sam na mnie czeka z utęsknieniem.


Posłuchaj swojego serca:

Czego w Tobie dotyka ta dzisiejsza Ewangelia? Jakich przestrzeni?
Jaki Bóg Ci się objawia? Czy pragniesz takiemu Bogu zawierzyć swoje życie? Co konkretnie chcesz zawierzyć?
Czy chcesz mieć udział we wspólnocie Trójcy Świętej? Czy chcesz mieć udział w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego?
Do czego to Cię dzisiaj zaprasza?

Porozmawiaj o tym, czego doświadczyłeś z Trzema Osobami Boskimi i zakończ to spotkanie modlitwą uwielbienia: Chwała Ojcu, …


przygotowała s. Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA