Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Rozmnożenie chlebów i ryb - fragment ikony autorstwa s. Patricia Reid, RSCJ - zdjęcie Jim Forest, Flickriver.com

 

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz On rzekł do nich: Wy dajcie im jeść! Oni odpowiedzieli: Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu! Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały. /Łk 9, 11b-17/


Przygotowanie modlitwy

• Wybierz dogodną pozycję, miejsce i czas modlitwy. Umieść ikonę „Rozmnożenie chleba” w zasięgu Twojego wzroku.

• Rozpocznij medytację znakiem Krzyża Świętego, Otwórz swe serce i umysł na Słowo, Które skieruje do ciebie Bóg. Poproś, byś mógł je szczerze i z hojnością przyjąć. Powoli czytaj tekst Ewangelii św. Łukasza zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.

• Proś Jezusa o głębsze i bardziej konkretne przeżywanie Eucharystii w Twoim życiu.


Punkty do medytacji

1. Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby… i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały

Cud rozmnożenia chleba dokonuje się w kontekście żydowskim. Pięć tysięcy nakarmionych ludzi i dwanaście koszy ułomków ; liczba pięć oznacza pięć ksiąg Prawa, a liczba dwanaście - plemiona Izraela i Apostołów. Cud ten ukazuje obfitość Bożych darów wobec nas. Bóg obdarza nas wszystkim, czego brakuje w naszym życiu. Czy doświadczyłeś kiedyś cudownego działania Boga?


2. Wy dajcie im jeść!...: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!

Uczniowie są włączeni przez Jezusa w rozdawanie chleba: najpierw On im go podaje, a oni rozdają go tłumom. Zadaniem Kościoła jest ciągłe pomnażanie darów Bożych, wyjaśnianie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych. To wszystko ma nam pomóc do wzrostu w wierze, do wiary głębokiej w Boga obecnego wśród nas i do dzielenia się wiarą z innymi.


3. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi.

Jezus poprosił swoich uczniów o to, co mieli, o kilka chlebów i ryb, rozmnożył je i nakarmił nimi tysiące osób, zebrano kilka koszy resztek. Ofiarowanie Panu tego, co mamy, jest źródłem darów i błogosławieństwa Bożego. Być może wydaje nam się, że dary materialne i duchowe są zbyt małe w porównaniu z potrzebami świata, ale doświadczenie uczniów uczy nas, byśmy nie zatrzymywali ich dla siebie, ale przeciwnie, byśmy ofiarowali je Bogu, a On odda je nam pomnożone. Czy kiedykolwiek bezinteresownie podzieliłeś się posiłkiem z potrzebującymi?


4. Jedli i nasycili się wszyscy…

Eucharystia jest centrum naszego życia. Czy uczestnicząc w niej przynosimy wszystko, co przeżywamy, dobro, którego doświadczyliśmy, wszystko, co udało się nam znieść cierpliwie w imię miłości? Czy potrafimy szczerze złożyć to wszystko jako dar dla Boga, dar podobny do ofiary Jego Syna, dokonanej na krzyżu? Chleb eucharystyczny jest dla nas niezbędnym pokarmem. Towarzyszy nam przez całe życie wiary. Czy jesteśmy coraz bardziej wdzięczni Bogu za to, że w naszej wędrówce przez życie, Komunia Święta nas umacnia, abyśmy mogli wzrastać duchowo i pokonywać różne wyzwania, jakie stawia przed nami życie?


Modlitwa końcowa

Ojcze, dziękuję za to, że prowadzisz mnie do Siebie. Dziękuję, że od chwili chrztu napełniasz moje serce swoją łaską. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi najlepszy pokarm, jakim jest Słowo Boże i Eucharystia.

Możemy też pomodlić się słowami pieśni „Chlebie najcichszy”


przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA