Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Ikona Jezusa Sługi; źródło: http://www.atelierleroseau.com/pages/explicationlavementpieds.html

 

Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

 

 

Przygotowanie modlitwy

Wybierz dogodną pozycję, miejsce i czas modlitwy. Umieść  ikonę „Jezusa Sługi” w zasięgu Twojego wzroku.

Rozpocznij medytację znakiem Krzyża Świętego.

Otwórz swe serce i umysł na Słowo, Które skieruje do ciebie Bóg. Poproś, byś mógł je szczerze i z hojnością przyjąć.

Powoli czytaj tekst Ewangelii św. Łukasza zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.

Poproś Ducha Świętego o to, by z każdym dniem rosło w Tobie pragnienie życia bliskości z Bogiem, kochania Go całym sercem i służenia Mu w drugim człowieku, szczególnie tym, który jest obok.

Boże, oto słucham Twojego Słowa. Pragnę umocnić się i wzrastać w wierze, i służbie drugiemu człowiekowi. Napełnij mnie Panie nadzieją i pokojem serca. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Punkty do medytacji

1. " Panie, przymnóż nam wiary" - proszą Jezusa uczniowie. Wiara to pewność, że Bóg jest ze mną w każdej chwili. Jest ona Bożym darem. Przez chwilę uświadomię sobie, jak bardzo moja wiara jest również czymś, o co trzeba się troszczyć, by móc wzrastać. Czy dziękuję Bogu za ten dar?


2. "Gdybyście mieli wiarę, tak wielką jak ziarnko gorczycy...", odpowiada Jezus. Czy miałem szczęście spotkać ludzi, których wiara była widoczna poprzez działanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i miłości? Co to spotkanie zmieniło w moim życiu? Co może jeszcze ulec we mnie zmianie?


3. " Słudzy nieużyteczni jesteśmy ". Wsłuchując się w przypowieść Jezusa pozwalam, by miała na mnie swój wpływ. Patrzę na piękno gestu służby, który zachwyca. Służba jest związana z nowym życiem w Chrystusie. Służyć to zanurzyć się w Chrystusie, przyjąć powierzoną nam misję.


Modlitwa końcowa

Słowami dzisiejszej Ewangelii zwracam się do Boga z głębi serca. Powierzam Mu moją wiarę i moje wątpliwości, moją pracę i moje porażki. On jest przy mnie, słucha mnie, jak kochający Ojciec.

Mogę pomodlić się również pieśnią: Bóg jest miłością

przygotowała Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA