Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

źródło: commons.wikimedia.org

 

Wódz Syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego sługi! On zaś odpowiedział: Na życie Pana, przed którego obliczem stoję - nie wezmę! Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. /2 Krl 5,14-17/


Przygotowanie modlitwy
• Wybierz dogodną pozycję, miejsce i czas modlitwy. Umieść obraz w zasięgu Twojego wzroku.
• Rozpocznij medytację znakiem Krzyża Świętego,
• Otwórz swe serce i umysł na Słowo, Które kieruje do ciebie Bóg. Poproś, byś mógł je szczerze
i z hojnością przyjąć.
• Zwróć się do Boga modlitwą: Boże, oto słucham Twojego Słowa. pragnę umocnić się i wzrastać
w wierze i służbie drugiemu człowiekowi. Napełnij mnie Panie nadzieją, radością i pokojem serca.
• Powoli czytaj fragment Księgi Królewskiej, zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.


Punkty do medytacji

1. Wódz Syryjski Naaman , który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie…

Naaman jest cudzoziemcem, Syryjczykiem, który nie wierzy w Boga Izraela. Jednak ufa Elizeuszowi i idzie do rzeki Jordan, zanurza się siedem razy, aby zostać uzdrowionym z trądu. Kontempluję tę scenę. Wyobrażam sobie, o czym myśli Naaman.

Jakie są moje doświadczenia zwątpień i wiary?


2. Na życie Pana, przed którego obliczem stoję - nie wezmę! Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.

Prorok Elizeusz w zamian za uzdrowienie nie chce nic przyjąć. Boży dar jest darmowy.

Jakie znaczenie ma dla nas uzdrowienie Naamana? Efrem Syryjczyk (306-373), Ojciec Kościoła, mówił, że cudowne uzdrowienie Naamana nad rzeką Jordan, zwiastuje tajemnicę uzdrowienia, które jest udzielane przez Boga, w darmowy sposób, wszystkim narodom ziemi, dzięki wodzie chrztu i odnowie w Duchu Świętym. Jakie jest miejsce bezinteresowności w moim życiu? Kiedy ostatni raz dawałem coś za darmo? Postaram się przypomnieć sobie dlaczego to zrobiłem, czy znalazłem w tym jakąś uzdrawiającą moc i radość?


3. Wtedy Naaman rzekł: Jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu.

Worki z ziemią to symbol Bożej obecności, Bożej łaski. Naaman doświadczył łaski głębokiej przemiany fizycznej i duchowej.

Jakie znaki Bożej obecności i miłości odnajduję w moim codziennym życiu? Co mi pomaga w uświadomieniu sobie, że Bóg jest ze mną i że troszczy się o mnie w szczególny sposób?


Modlitwa końcowa

Przedstawię Panu, własnymi słowami, to wszystko, co jest w moim sercu: to, co nadal budzi moje wątpliwości, czego nie rozumiem, również to co mnie pozytywnie zaskoczyło, to co odkryłem podczas tej modlitwy. Podziękuję również za łaskę Chrztu Świętego. Mogę również pomodlić się pieśnią: „Gdzie chrzest, tam nadzieja..” 


przygotowała Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA