Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. /Iz 52,7-10/


©Dan Lundberg z Flickr - Ikona z Bazyliki Narodzenia Pańskiego w BetlejemPrzygotowanie modlitwy:

• Wybierz dogodną pozycję, miejsce i czas modlitwy.

• Umieść ikonę Bożego Narodzenia w zasięgu Twojego wzroku.

• Stań w obecności Bożej i poczuj jego miłujące spojrzenie.

• Poproś Ducha Świętego o radość z tego, że Bóg jest wśród nas.

• Powoli czytaj fragmenty księgi Izajasza zatrzymując się dłużej nad słowami, które cię poruszają.

 

 

 


Punkty do medytacji:

1. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie …

Prorok Izajasz widzi w duchu posłańców udających się przez góry Judy do Jerozolimy. Niosą oni wiadomość o wybawieniu, o powrocie z wygnania. Treścią proroctwa nie jest jedynie powrót do Ziemi Obiecanej. Jego doskonałe wypełnienie zrealizowane zostało z chwilą przyjścia na świat Chrystusa. Greckie słowo oznaczające "pełen wdzięku" jest bliskie wyrażeniu "we właściwym czasie".

Księga Izajasza mówi więc o stopach, dzięki którym przekazywane są wieści we właściwym czasie.

Na ile słowa wypowiedziane dzisiaj przeze mnie, były skierowane do innych „we właściwym czasie” . Czy niosły radość i pokój?


2. Nogi/ stopy ...

"Jakże piękne na górach są stopy/nogi tych, którzy niosą dobrą nowinę!”

Dlaczego prorok mówi o stopach, a nie o twarzy? Rzadko kiedy naszą uwagę przyciągają stopy tych, którzy do nas mówią, raczej skupiamy się na ich twarzach.

Symboliczne znaczenie stóp można prześledzić na podstawie różnych sytuacji. Rzucanie się do czyichś stóp jest oznaką czci, strachu, uległości lub błagania, podobnie jak całowanie ich lub obejmowanie. I odwrotnie, postawienie stopy na kimś lub czymś często odnosi się do dominacji lub wzięcia w posiadanie. Stopa może również oznaczać stan całej ludzkiej egzystencji. Można stawiać fałszywe kroki na drogach pychy lub chodzić prostymi ścieżkami drogi pokory i wiary.

Jaką drogę wybiorę dziś dla moich stóp? Jaki cel wytyczę sobie na dzisiejszy dzień?


3. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon.

„Strażnicy” są uważani bądź to za proroków czasów niewoli bądź to za wierzących, którzy „czekają na odkupienie Izraela”. Niektórzy komentatorzy uważają Strażników za „istoty duchowe”, za aniołów, którzy „czuwają” nad losem Izraela i współczują jego niedoli. Wyrażają oni swą radość śpiewem, radosnymi okrzykami i cieszą się Dobrą Nowiną.

Czy potrafię się cieszyć dobrymi wiadomościami, które otrzymuje ktoś inny?


4. Twój Bóg zaczął królować.

Boże Narodzenie to święto światła. "Pan pocieszył swój lud" w dzień Bożego Narodzenia. Możliwość powrotu do Ziemi Obiecanej prorok nie chce traktować jako zwykłej decyzji politycznej. Ufa i wierzy Bogu, że to On jest w pracy i rządzi mocami tego świata.

Również Ci, którzy widzą grupy wygnańców powracających do Jerozolimy widzą w tym wydarzeniu interwencję Boga na rzecz swojego Ludu.

Które wydarzenie w moim życiu postrzegam jako szczególny czas łaski i dobroć Boga wobec mnie? W jaki sposób pragnę Bogu za nie podziękować?


Modlitwa końcowa

Zwrócę się do Boga własnymi słowami. Mogę też skorzystać z poniższej modlitwy:

Dziękuję Ci Panie za dar życia, za Twoją dobroć dla mnie, za to, że mogę powracać do Ciebie, za sakramenty, które pozwalają mi coraz bardziej odczuwać Twoją bliskość. Amen.


przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA