Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Zdjęcie: Alicja Banach rscj

 

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. [Łk 2,16-21]


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.


Wyobraź sobie jak biegniesz razem z Pasterzami, aby zobaczyć Jezusa i wziąć udział we wspólnym (wspólnotowym) przeżyciu zadziwienia nad Bogiem, który przychodzi jako Dziecko.


Proś o łaskę, aby móc przeżywać swoje człowieczeństwo jako doświadczenie bycia zarówno potrzebującym, jak i obdarowanym.

 


1. Pośpiesznie udali się… i znaleźli matkę, ojca i dziecko.

Pasterze doświadczają głębokiego poruszenia (Duch Święty w nich), które „wysyła” ich z pośpiechem w drogę, tak jakby było wewnętrznym nakazem poszukiwania. Mogą oni być dla nas symbolem duszy każdego z nas, która poruszona - rusza w drogę, aby odnaleźć Logos (Słowo/ Sens). Biegnąc w poszukiwaniu Bożego Objawienia spotykają macierzyństwo, ojcostwo i dziecięctwo, a więc przestrzeń relacji, błogosławieństwa i prostoty, które przypominają o naszej tożsamości bycia podobnymi do Boga przez bycie ludzkimi.

Czego szukam i pragnę? (szczególnie w kontekście roku, który minął oraz roku, który się wyłania)

Co wprawia moją duszę w ruch i posyła, by szukać i znaleźć Sens obecnego czasu i doświadczeń? Jak odnajduję się sercem/duszą/czynami w przestrzeniach relacji, przyjmowania i dawania błogosławieństwa oraz zaufania Bogu?


2. Gdy Je ujrzeli, zaczęli opowiadać…

Poruszające przeżycia (np. zadziwienie, zachwyt) sprawiają, że chcemy się nimi podzielić z bliskimi osobami. Mogą nam się skojarzyć dzieci, które biegną do mamy opowiedzieć, co wspaniałego się im przydarzyło, lecz to pragnienie dzielenia codzienności z drugim człowiekiem jest wspólne nam wszystkim jako ludziom w różnym wieku.

Przyjrzę się, o czym opowiadam w codziennych rozmowach:

Jakie tematy najczęściej poruszam? Jakimi emocjami/ odczuciami dzielę się z innymi poprzez słowa? Jaką nowinę pragnę głosić na co dzień?

Nasze słowa odsłaniają przeżycia serca – co odsłaniam (lub zakrywam) ze swojego serca przed sobą, przed Bogiem, przed innymi?


3. Maryja rozważała w sercu.

Pasterze ukazują nam postawę aktywnego dzielenia się zachwytem. Natomiast Maryja pokazuje nam postawę, którą wybiera jako główną dla przeżywania swojego macierzyństwa – postawę kontemplacji: rozważania, rozróżniania, nasłuchiwania sposobu bycia Bożego Ducha pośrodku niepewnej codzienności.
W pewnym momencie drogi życia każdy człowiek jest zaproszony przez Boga do stawania się matką/ ojcem (fizycznie i/lub duchowo). Jest w tym pełen miłości Boży zamysł, abyśmy dojrzewali w człowieczeństwie. Ta tożsamość, która jest darem i wyzwaniem to konkretne doświadczenie sposobu bycia w relacjach, tzn. tego, jak odnosimy się do nowego życia, które pojawia się w nas i wokół nas. Może to być nowy członek rodziny lub duża życiowa zmiana – i to, i to wyprowadza nas z siebie, aby przyjąć inność i wybierać obdarowywanie życiem.

Jakie reakcje pojawiają się w moim sercu wobec pojawiającego się „nowego życia”?

Jakie postawy serca i wartości wybieram jako wiodące w przeżywaniu macierzyństwa/ ojcostwa (także duchowego)?


Na koniec zatrzymaj się i przywołaj doświadczenie błogosławieństwa, np. dłoni położonych z delikatnością na Twojej głowie. Możesz sobie wyobrazić to błogosławieństwo jako łagodne, ciepłe światło Bożego Ducha. Poczuj jak powoli i z łagodnością przenika przez Twoją głowę… ramiona… serce… całe ciało. Odpocznij chwilę w Bogu, który chce Cię obdarowywać Swoim Błogosławieństwem i posyła w Nowy Rok.

Pod Twoją obronę…


przygotowała: Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA