Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Agnus Dei, Francisco De Zurbaran - Photo by Lluís Ribes Mateu on Flickr

 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». /J 1,29-34/


MODLITWA WPROWADZAJĄCA: Jezu, dziękuję Ci za ten czas bycia z Tobą; Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. Jesteś tym, który zawsze pierwszy mnie szuka. Moje pragnienie spotkania z Tobą jest również owocem Twojej miłości do mnie, działania Twojej łaski w moim sercu.

W tej medytacji POPROSZĘ dzisiaj Chrystusa by pomógł mi świadczyć o Nim z taką samą odwagą, pokorą i otwartością na Ducha Świętego, jak Jan Chrzciciel.


WYOBRAŻĘ sobie scenę przedstawioną w tej Ewangelii. Jan i jego uczniowie… Jezus podchodzący do nich… USŁYSZĘ słowa, które wypowiada Jan … może i te, które wypowiada Jezus…

Spróbuję umiejscowić się w tej scenie… jako jeden z uczniów Jana… może Jezusa lub kogoś zupełnie nie związanego z tymi osobami …


PUNKTY DO MEDYTACJI

1. „Jan widzi Jezusa przychodzącego do niego”... Jezus zawsze przychodzi także do mnie. Dlaczego to czyni? Ponieważ On mnie kocha. On jednak nigdy się nie narzuca. On nie wyważa drzwi ani nie zmusza mnie by go przyjąć czy zaakceptowaćć, ale pozostaje blisko, mając nadzieję, że dostrzegę Jego miłość i w tym momencie rozpoznam, że On jest wszystkim, czego pragnie i potrzebuje moje serce. Co się stanie, jeśli otworzę drzwi mojego życia, mojego serc Chrystusowi?

Zaprosi mnie do porzucenia ciasnych granic mojego egoizmu, chciwości, pożądania, zazdrości i egoizmu. Otworzy nieoczekiwane horyzonty i nada bogaty i nowy wymiar mojego życia. Da mi transcendentną, ponadczasową misję. On pragnie by dawać o Nim świadectwo nie tylko słowami, ale wszystkim, czym jestem.


2. Jan składa świadectwo o "Baranku Bożym". Widząc Jezusa nadchodzącego do niego, Jan Chrzciciel głosi: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!" Tytuł nadany Jezusowi przez Jana ma bogate znaczenie. Pięćset lat przed Jezusem, podczas wygnania w Egipcie, krew baranka paschalnego na ościeżnicach drzwi Izraelitów uratowała ich rodziny przed aniołem śmierci, który zabił synów pierworodnych Egipcjan. Wtedy Mojżesz mógł wyprowadzić naród wybrany do ziemi obiecanej. Chrystus jest Barankiem Bożym, który składa siebie w ofierze, aby zgładzić nasze grzechy i otworzyć nam obiecaną ziemię „niebo”.

Świadectwo Jana wymaga pokory: uczniowie opuszczają go, aby pójść za Jezusem. Nie zatrzymuje ich „dla siebie”... A ja? Czy staram się ćwiczyć tę samą pokorę? Czy przedkładam świadczenie o Jezusie ponad własny interes?


3. Jan rozpoznaje Jezusa dzięki Duchowi Świętemu. Świadectwo Jana było tak przekonujące, że wielu jego uczniów zostało uczniami Jezusa. Jednak sam Jan mówi, że nie znał Jezusa. „Nie znałem go”

Co miał na myśli Jan wypowiadając te słowa? Jako krewny Jezusa, z pewnością wiedział, kim jest Jezus; jednak dokładny moment, w którym Jezus miał rozpocząć swoją mesjańską misję, pozostał nieznany Janowi. Tylko dzięki działaniu Ducha Świętego Jan rozpoznał Jezusa jako wysłannika Bożego, który teraz miał objawić się wybranemu ludowi Bożemu. Duch Święty stara się działać z tą samą mocą w moim życiu. Co jest przeszkodą dla Jego działania? Czego się obawiam? Jakie blokady powstrzymują go przed zrobieniem ze mną tego, czego pragnie? Czy ufam Temu, który jest samą Miłością?


ROZMOWA Z CHRYSTUSEM: Dziękuję Ci Panie, że zawsze do mnie przychodzisz. Dziękuję za Twoją miłość do mnie. Czasami nie wiem, co widzisz we mnie, Panie, ale nawet w mojej słabości i grzechu chcę odpowiedzieć miłością na Miłość. Przez dar Ducha Świętego uczyń moją miłość do ciebie śmiałą i żarliwą.


POSTANOWIENIE: Poproszę Ducha Świętego, aby pomógł mi otwarcie świadczyć o Chrystusie w dniu dzisiejszym i w ciągu całego mojego życia.


przygotowała Agnieszka Włodarczyk rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA