Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Karina Vitvitska on Unsplash

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski». (Mt 5, 38-48)


OBRAZ DO MODLITWY:

Wyobraź sobie tłum ludzi, który słucha nauki Jezusa. Stań razem z nimi i poczuj, że każde słowo Jezus mówi też do Ciebie.


PROŚBA O OWOC MODLITWY:

Proś o pragnienie i łaskę miłowania tych, których nie potrafisz kochać.


1. „Nie stawiajcie oporu złemu”

Jezus zaprasza nas dzisiaj, byśmy nie myśleli tylko po ludzku. Nie chodzi Mu o to, byśmy na zło nie reagowali, ale byśmy nie reagowali złością i nie dawali się sprowokować do złego czynu. Gdy Jezus został uderzony przed Sanhedrynem, nie nadstawił drugiego policzka, ale zapytał: „Dlaczego to czynisz?”

Wobec zła przyjmujemy różne postawy: udajemy, ze nic się nie dzieje, ale jednocześnie zamykamy się w złości; reagujemy natychmiast: złym słowem, agresją, niechęcią. Czasami nie zauważamy dobra, ale wszędzie dopatrujemy się zła.

Jak Ty reagujesz na zło w codzienności? Czy dajesz się złu poprowadzić?


2. „Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”

Miłować tylko tych, którzy są godni naszej miłości lub sobie na nią zasłużyli – to nie droga naszego Boga. W Jego otwartym i zranionym Sercu każdy ma swoje miejsce, choć nie jesteśmy bez grzechu…

Miłość nieprzyjaciół jest bardzo trudna, ale możliwa. Kochać i lubić nie zawsze idą w parze. Czasami można tylko kochać, bo nie potrafi się lubić.

Potrzeba jednak głębszego rozumienia miłości. Nie chodzi bowiem tylko o uczucie. Kochać nieprzyjaciela oznacza chcieć dla niego dobra, co konkretnie może przekładać się w modlitwie za niego i o to, bym uczył się go kochać.

Czy są w twoim życiu osoby, których nie potrafisz kochać? Powiedz o nich teraz Bogu.


3. „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? (…) Czyż i poganie tego nie czynią?”

Jezus bardzo wyraźnie w tych słowach podkreśla, że jako dzieci Boże winniśmy być podobni do Ojca, przede wszystkim przez nasze czyny. Mamy być tymi, którzy wprowadzają pokój. Nie mamy walczyć, lecz głosić Chrystusa i Jego miłość. Jeśli walczyć, to tylko wewnątrz siebie, opierając się złu. Mamy stawać się wolni od gniewu i nienawiści.

Czy jesteś od nich wolny?


ROZMOWA KOŃCOWA:

Porozmawiaj z Jezusem szczerze, jak przyjaciel z Przyjacielem.

Modlitwa: Ojcze nasz.


przygotowała Marzena Kudlińska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA