Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poproś Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.


V Niedziela Wielkanocna
– J 14, 1-12


Obraz: Jezus rozmawia z uczniami w Wieczerniku po umyciu nóg uczniom


Prośba: O łaskę wiary w słowa Jezusa i zaufanie w Jego dalsze prowadzenie


Photo by Tim Hüfner on Unsplash1. „Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.”

Jezus żegnając się ze swoimi uczniami dodaje im otuchy. Jednak nie kieruje ich wzroku na rzeczywistość, do której się przyzwyczaili, dzieli się z nimi częścią swojej rzeczywistości, swojego patrzenia. Widzi ich strach, wie, co dzieje się w ich sercach i zachęca ich do wiary. Troszczy się o nich. Bo przygotować komuś miejsce w domu, to uznać, że ta osoba jest dla mnie kimś bliskim, że chcę, żeby była częścią mojego życia. Mówi o swojej miłości, która przyjmuje i nie zostawia. Mamy przez Jego śmierć i zmartwychwstanie przygotowane miejsce w niebie. Przygotowane Jego miłością, która pragnie dla nas, szczęścia, bo chce, żebyśmy byli z Nim.

Czego w perspektywie wiary lęka się moje serce? Czy budzą się w nim wątpliwości? Co mówi mi Jezus? Jakie poruszenia budzą się we mnie, kiedy mówi, że idzie przygotować mi miejsce w domu Ojca?


2. „Znacie drogę, dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: "Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”

Tomasz i Filip mają pytania. Jezus stwarza przestrzeń do rozmowy. Tomasz koncentruje się na celu, a Jezus na tym, że cel staje się bliski, kiedy skupimy się na drodze. A to On jest drogą, Jego życie, Jego sposób tworzenia relacji, Jego sposób postępowania. Przebywając z uczniami, dał im poznać Siebie. Pewnie nie do końca z tego skorzystali, nie do końca zrozumieli, w jak wielkich rzeczach dane im było uczestniczyć. Bo ta rzeczywistość przerasta. W Filipie jest pragnienie zobaczenia Ojca, a już Go zobaczył, tylko może obraz był zbyt duży, by można go było objąć w całości. Jezus wskazuje na wiarę jako narzędzie, które pomaga nam zobaczyć rzeczywistość, w której już żyjemy, z perspektywy nieba. Pytania apostołów wyrażają ich pragnienie kroczenia za Jezusem, ale dochodzą do rzeczywistości, w której zwykłe rozumowe i uczuciowe poznanie zawodzi. Jednak to miejsce w nas, które należy całkowicie do Boga, w którym się mieści podobieństwo do Niego, rodzi tęsknotę za domem Ojca, za przebywaniem tam, gdzie jesteśmy cali przyjęci i cali kochani.

Jakie jest pragnienie Twojego serca? Co chcesz, by Jezus Ci pokazał? Czy wierzysz, że Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, przemienia Twoje życie, kiedy się z Nim spotykasz w codzienności, na modlitwie, w sakramentach? Porozmawiaj z Nim, jak widzi Twoje życie, jak rzeczywistość nieba może je przemienić.


Odmów „Ojcze nasz”


przygotowała Lidka Gołębiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA