Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Sharon Santema on Unsplash

 

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poproś Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.


Obraz: Nikodem przychodzi do Jezusa i rozmawia z Nim


Prośba: O łaskę trwania w obecności Boga


Jezus powiedział do Nikodema: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego" (J 3, 16-18).


Dzisiejsza uroczystość wprowadza nas jeszcze głębiej w tajemnicę Boga. Bóg dał nam siebie już w trzech osobach. Cały się dał. Duch Święty zstąpił i żyje w nas. Właściwie w głowie się nie mieści, jak Bóg daje się poznać. Pewnie nie w całości, bo byśmy tego nie znieśli, ale na pewno całkowicie zaprasza do wspaniałej drogi odkrywania jaki jest. Jezus dzieli się z Nikodemem samą istotą tajemnicy wcielenia i odkupienia, które wynikają jedynie z miłości. Bóg zaprasza nas do uczestnictwa w swojej miłości. Tu na ziemi z perspektywą nieba.

Czasem, a może często, jest nam ciężko zobaczyć, że to wystarczy. Bycie w Jego obecności, w miłości, która obejmuje nas całych.

Codzienność może nam pomagać w tym trwaniu albo przeszkadzać. Może się wydawać, że to nie jest możliwe tu na ziemi, że znowu może będzie tak kiedyś, później. Wszystko zależy od tego, czego w niej szukamy. W zależności od tego, czy skupię się w danej sytuacji na Nim, czy na sobie mogę tę samą sytuację przeżywać na różne sposoby.

Czy chcemy zobaczyć Boga w codzienności, Jego delikatne działanie, które zaprasza do bycia z Nim już tutaj? Czy mam odwagę zaryzykować, żeby miłość, jaką mnie pokochał stała się kryterium moich wyborów, mojego działania? Bóg zapraszając w siebie, zaprasza do bycia na Jego podobieństwo. Czy pozwolę, żeby całkowicie pokierował moim życiem tak, jak chce i ma na względzie wyłącznie moje dobro?

Co mi dał, w czym jestem do Niego podobny? Jakie momenty mówią mi o Jego miłości, o Jego zaproszeniu do komunii z Nim?


Pobądź z Jezusem i Nikodemem. Nikodem potrzebował wyjść poza swoje schematy, żeby narodzić się na nowo. Miał w sobie tę otwartość, by pytać. Daj się poprowadzić Bogu, wsłuchaj się w jego zaproszenie, które Ci daje przez Ducha Świętego. Do jakiej relacji ze sobą Cię zaprasza?

Odmów „Chwała Ojcu”


przygotowała Lidka Gołębiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA