Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz Annie Spratt z Unsplash

 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». /Mt 11, 25-30/

 


Rozpoczynając modlitwę usiądź wygodnie, poczuj swoje ciało, wycisz się, robiąc kilka spokojnych oddechów. Zrób znak krzyża. Uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga, spotykasz się z Nim. On już na ciebie czeka. On pragnie tego spotkania. Módl się o pragnienie, aby wszystkie moje myśli, pragnienia i uczucia były skierowane w sposób czysty ku Bogu.


Obraz do modlitwy: zobaczmy Jezusa cichego i pokornego sercem, pośród Apostołów, wrażliwego na nasze utrudzenia i obciążenia życiowe i gotowego do przyjścia nam z pomocą.


Prośba o owoc modlitwy: prośmy, abyśmy odczuli mocniej miłość Serca Jezusa i sami zapragnęli tak kochać; prośmy, by Jezus ukształtował nasze serce według Serca swego.


1. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

Wychwalanie Boga jest najbardziej bezinteresowną modlitwą, bo wychwalając Boga, nie kierujemy do Niego żadnych próśb. Jezus zwraca się do Boga „Ojcze”. Bóg jest jednocześnie Stwórcą i kimś bardzo nam bliskim – Ojcem. Przyglądnij się swojej modlitwie – jakimi słowami uwielbiasz i wysławiasz Boga? Kiedy to czynisz?


2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście

Utrudzenie i obciążenie związane jest często z tym, że wiele spraw w naszym życiu wydaje nam się skomplikowanych, czasem po ludzku niemożliwych do rozwiązania. Zmagamy się pod ciężarem powinności, oczekiwań – własnych lub oczekiwań innych wobec nas. Jezus ma sposób na wyprostowanie tych skomplikowanych ścieżek. Kontemplujmy Serce Jezusa – ono prosi, byśmy do Niego przychodzili ze wszystkim, co dzieje się w naszym życiu. Jemu zależy na każdym człowieku. Jemu zależy na nas. Gdzie szukasz pomocy w swoich zmartwieniach? Jak radzisz sobie z trudnościami? Przylgnij do Serca Jezusa i usłysz, odczuj Jego pragnienie – przyjdź do mnie..., powiedz mi o swoim życiu...pragnę być blisko...


3. Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.

Jest to jeden z niewielu fragmentów Ewangelii, gdzie Jezus mówi wprost o tym, jakie jest Jego Serce. Objawia nam je zapraszając do osobistego spotkania, zapraszając i nas, byśmy Jemu objawiali to, co jest w naszym sercu. On chce mieć udział w tym, jak przeżywam swoje życie. Zaprasza, by poznawać, wpatrywać się z Niego, w Jego serce.

Jezus sam stał się człowiekiem, by być dla człowieka wzorem. Obiecuje pokrzepienie: „Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Tym wszystkim, którzy dźwigali ciężkie jarzmo trudnego życia, Jezus proponuje swoje jarzmo, które jest słodkie. Jezus mówi do ludzi obciążonych, że Jego ciężar, to Jego pokorny sposób życia oparty na mocy Boga. Obiecuje tym, którzy czują się obciążeni, że razem z Nim znajdą odpoczynek dla dusz swoich. Jego jarzmo, to Jego sposób życia oparty na duchu prawa Bożego. On jest łagodny, czyli uprzejmy, delikatny, życzliwy, skromny i cichy. On nie narzuca, On daje Życie.


ROZMOWA KOŃCOWA: Porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z Przyjacielem. Podziękuj Mu za to, że objawia Tobie Swoje Serce, że pragnie być blisko. Oddaj mu twoje obciążenia i utrudzenia i przyjmij w to miejsce Jego słodkie jarzmo i Jego lekkie brzemię. Możesz też na koniec na wzór Jezusa wysławiać Boga za to, co czujesz, co ciebie w Nim fascynuje i porusza.


przygotowała Joanna Moś rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA