Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz Elias z Pixabay

 

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. (Mt 13,44-52)


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Chwale Jego Serca.


Wyobraź sobie szukanie skarbu.


Proś o łaskę przechodzenia przez małe i duże życiowe doświadczenia tak, by wzrastać w mądrości i miłości.


1. Perła i skarb

Człowiek wierzący przeżywa swoje życie w kluczu podążania za wartościami, które uważa za znaczące w podejmowaniu decyzji: Bóg, rodzina, miłość, prawda, wolność, sprawiedliwość, pokój… Czy znam swoją hierarchię wartości? Czy i jak zmieniała się w ciągu lat? Co ma jakie miejsce? Gdy patrzę na swoje zachowanie i wybory, co widzę - której z wartości nadaję najwyższy priorytet? Czy mam odwagę zatrzymać się i zobaczyć, że niektóre decyzje pokazują rozbieżność między wartością deklarowaną, a wartością wcielaną? Wartości nie znajdują się w chmurach, jakby ponad naszymi głowami, lecz zapraszają do ich urzeczywistniania i refleksji w swoim wnętrzu - tylko wówczas mają swoją treść i wagę. Tak jak perłę na dnie oceanu i skarb ukryty w głębi ziemi, odkrywamy je zwłaszcza pod wpływem ciśnienia wytwarzanego na naszym sercu przez sytuacje, spotkania i wyciągane wnioski.


2. Ogień wierności

Wydarzenia konfrontują i dynamizują naszą hierarchię wartości, a niektóre z nich sprawiają, że opowiadamy się za konkretną wartością całym życiem, odkrywając głębię swojej duszy, prawdę o sobie i Bogu, której chcemy być wierni. Ogień wierności wartościom przemienia nasze wnętrza. Może warto spojrzeć na ogień codzienności, ponieważ przez drobne sprawy Bóg cierpliwie pracuje w nas i dla nas, abyśmy pozostawiali za sobą iluzje i deklaracje, a żyli coraz bliżej tego kręgosłupa wartości, który pomaga nam znaleźć odpowiedź na pytanie: „Kim jestem? Komu i czemu oddaję życie?” Bóg pierwszy jest nam wierny, dlatego pragnie, abyśmy my również żyli w prawdzie.


3. Bądź gospodarzem tej dzierżawy

Czas i decyzje, ogień pytań, dylematów, kryzysów i prób odpowiedzi – to wszystko sprawia, że stajemy się powoli gospodarzami swojego życia, które Bóg z całym Swoim zaufaniem i miłością każdemu z nas powierzył. Poznajemy wzdłuż, wszerz i wgłąb „teren”, którym jesteśmy. On daje nam skarb życia z nadzieją, że w czasie staniemy się podobni do „ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”, a więc będziemy chcieli dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami w postawie pokory i wsparcia naszych bliźnich, którzy również się zmagają, szukając perły sensu i skarbu znaczenia swojego życia.


Na koniec powierz Bogu to, co pojawia się w Twoim sercu - porozmawiaj z Nim o tym, co poruszyło to Słowo w Tobie, do czego Cię zaprosiło.

Ojcze nasz …


przygotowała Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA