Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Hilde Demeester on Unsplash

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. [Mt 18,15-20]


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.


Wyobraź sobie, że próbujesz rozwiązać supeł …


Proś o łaskę Bożej mądrości w rozwiązywaniu konfliktów lub skomplikowanych sytuacji w relacjach.


1. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie.

Jezus dzieli się z nami mądrością Boga w odniesieniu do trudnej sytuacji dotyczącej relacji – jak postępować w sytuacji zranienia, krzywdy, czynu zrywającego lub znacząco naruszającego relację. Mówi o trzech krokach: o dyskrecji (nazwij w spotkaniu w cztery oczy), o pewnej formie mediacji, czyli szukaniu rozwiązania w gronie kilku zaufanych osób (świadkowie), a w ostateczności o szukaniu pomocy w gronie szerokiej wspólnoty (Kościół). Jeśli opór osoby byłby tak duży, że nie chciałaby szukać ścieżki ponownego nawiązania relacji i pojednania to „niech ci będzie jak poganin i celnik”, a więc pozostaje zachowanie pewnego dystansu. Jezus nie oceniał ani celników ani pogan (wychodził z otwartością do jednych i drugich), natomiast zawsze zostawiał osobie wolność, by weszła z Nim w relację. A więc także dystans wobec drugiej osoby może zawierać w sobie otwartą przestrzeń na możliwe pojednanie.

Jak w moim życiu podchodzę do rozwiązywania konfliktów?
Jakie przeżycia towarzyszą mi wobec konfliktów, o których słyszę poprzez media? Jaki mają wpływ na moje życie (rozmowy, decyzje)?


2. Co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Wierzymy w „świętych obcowanie”, a więc w to, że więzi (relacje) miłości łączą ziemię i niebo. Niebo jest doświadczaniem jedności z Bogiem i ludźmi, a jedność dla nas, dla Kościoła pielgrzymującego na ziemi, dzieje się przez jednanie się, dawanie i przyjmowanie przebaczania.

Rzeczywistość relacji przeżywanych z miłością i przebaczeniem jest częścią Bożego życia w nas, częścią nieba, które dusza „zabiera” ze sobą, przekraczając próg śmierci i przechodząc w Bożą pełnię.

Które relacje w moim życiu potrzebują więcej troski i zaangażowania z mojej strony, a które większego dystansu? Jak mogę zadbać o jakość relacji z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami? W których relacjach jest możliwe wprowadzenie więcej pokoju i pojednania (nieba)?


3. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą w Imię Moje, tam Ja Jestem.

Bóg objawia się jako „Ja Jestem” i jako Trójca, czyli relacje w jedności. Z kolei Pismo Święte nazywa Jezusa Emmanuelem „Bogiem z nami” i Księciem Pokoju. Przypomina nam On całym sobą, że zgoda i pokój, które zaprowadzamy między sobą w relacjach są Jego Obecnością pośród nas.

Czasem możemy odnosić wrażenie, że prosimy we wspólnej modlitwie o pokój, a tymczasem widzimy i słyszymy w mediach o tylu konfliktach. Możemy pytać: „Czy Bóg spełnia naszą prośbę?” Spełnia, lecz nie w sposób magiczny, a więc nie „jak za machnięciem różdżki”. Konflikty są bardziej krzykliwe medialnie, ale gdybyśmy mogli usłyszeć, ile dzieje się dobra oraz inicjatyw wprowadzania pokoju przez ludzi dobrej woli, bylibyśmy zadziwieni jak bardzo Bóg wysłuchuje modlitw o jedność, poruszając serca ludzi na całym świecie do czynów, gestów, akcji i pracy na rzecz pojednania. Niech Duch Święty pomaga nam podtrzymywać się nawzajem na duchu oraz nieść nadzieję i pokój pośrodku niepokojów i zmartwień. Niech nasz Bóg będzie dla nas Panem czasów.

Czy modlę się o pokój? Jak troszczę się o pokój serca i jak mogę swoim sposobem bycia wpływać na umacnianie pokoju w tej „cząstce” świata, w której żyję na co dzień?


Przyjdź Duchu Żyjącego Boga, Światło naszych dusz,
spraw, byśmy byli uważni na Twoje inspiracje.
Przyjdź, Duchu Stwórcy, do świata, który jest Twoim ciałem
spraw, aby ożyła w nim Twoja nadzieja.
Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, zjednocz nas z Twoim Sercem
spraw, abyśmy nieśli Twoje współczucie.


Ojcze nasz …


przygotowała: Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA