Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Alex Gorbi on Unsplash

 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». /Mt 21, 33-43/


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.


Wyobraź sobie gospodarza, który założył winnicę, troszczy się o nią a po jakiś czasie oddaje ją w dzierżawę rodnikom i wyjeżdża.


Proś o łaskę dostrzeżenia dobroci i troski Boga w twoim życiu i o dobre zarządzanie darami, które powierzył ci Bóg.


1. Był pewien gospodarz, który założył winnicę

Przypowieść o złych dzierżawcach, którą opowiedział Jezus, jest alegorią ukazującą sytuację w Izraelu. W przypowieści tej, właściciel ziemi to Bóg, winnicę reprezentuje Izrael, a dzierżawcy to przywódcy religijni.

Zobacz jak właściciel troszczy się o swoją winnicę, dogląda ją i chce żeby przyniosła dorodne plony.

Czy dostrzegasz dobroć i troskę Boga w twoim życiu? Jaki darami Bóg obdarza cię każdego dnia? Czy jesteś wdzięczny za otrzymane dary?


2. … w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał

Jakim jesteś rolnikiem w tej przypowieści?

Dobry rolnik to taki, który dba o swoje gospodarstwo, zna potrzeby roślin i zwierząt, a także szanuje środowisko naturalne. Dobry rolnik jest odpowiedzialny, pracowity i zawsze gotowy do nauki nowych rzeczy. On rozumie, że jego praca ma bezpośredni wpływ na jakość żywności, którą produkuje.

Zły rolnik to taki, który nie dba o swoje gospodarstwo, ignoruje potrzeby roślin i zwierząt, a także nie szanuje środowiska naturalnego. Zły rolnik może być nieodpowiedzialny, leniwy i niechętny do nauki nowych rzeczy. Jego praca może mieć negatywny wpływ na jakość żywności, którą produkuje.

Pamiętaj jednak, że każdy rolnik jest inny i to są tylko ogólne charakterystyki. Wiele czynników może wpływać na to, jak rolnik prowadzi swoje gospodarstwo.


3. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.

Właściciel ziemi, po zasadzeniu winnicy i wyposażeniu jej we wszystko, co było potrzebne, powierzył ją dzierżawcom i wyjechał. Kiedy nadszedł czas zbiorów, wysłał swoje sługi do dzierżawców, aby odebrali należny mu plon. Jednak dzierżawcy potraktowali sługi właściciela bardzo źle - bili jednego, zabili drugiego, a trzeciego ukamienowali.

Właściciel ziemi wysłał więcej sług, ale dzierżawcy postąpili z nimi tak samo. W końcu właściciel wysłał swojego syna, myśląc, że go uszanują. Ale dzierżawcy zobaczyli w synu szansę na przejęcie ziemi dla siebie. Schwytali syna właściciela, wyrzucili go z winnicy i zabili.

Przypowieść ta była potępieniem sposobu, w jaki przywódcy ludu odrzucili proroków wysłanych przez Boga. Ale przede wszystkim było to potępienie odrzucenia, które spotka Syna Bożego i niesprawiedliwej śmierci, jaką poniesie.

Jezus zakończył przypowieść stwierdzeniem, że Królestwo Boże zostanie im zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce.

Jak rozporządzam majątkiem jaki mi podarował Bóg? Jak naukę Jezusa w tej przypowieści mogę zastosować do swojego życia?


4. Przypowieść o złych dzierżawcach ma wiele nauk, które mogę zastosować do swojego codziennego życia:

Odpowiedzialność i zaufanie: Właściciel winnicy zaufał dzierżawcom, powierzając im swoją winnicę. To przypomina mi o odpowiedzialności, jaką mam jako zarządca darów, które Bóg mi powierzył. Czy z szacunkiem i troską zarządzam tym, co mi powierzono?

Konsekwencje naszych działań: Dzierżawcy zostali ukarani za swoje złe postępowanie. To przypomina mi, że moje działania mają konsekwencje i że niesprawiedliwość nie pozostaje bezkarna. Czy moje czyny podobają się Bogu?

Szacunek dla innych: Dzierżawcy nie okazali szacunku ani sługom, ani synowi właściciela. To przypomina mi o znaczeniu szacunku dla innych, niezależnie od ich statusu czy pozycji. Czy mam szacunek do każdego człowieka?

Otwartość na zmiany: Przywódcy religijni odrzucili proroków i Syna Bożego, ponieważ nie pasowali do ich oczekiwań. To przypomina mi, żeby być otwartym na nowe perspektywy i możliwości. Czy potrafię być otwarty na zmiany, na nowe możliwości?

Dzielenie się owocami naszej pracy: Właściciel winnicy oczekiwał, że dzierżawcy podzielą się z nim owocami ich pracy. To przypomina mi o znaczeniu dzielenia się owocami swojej pracy z innymi. Czy chętnie dzielę się tym, co mam z innymi?


przygotowała : Maria Kloch rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA