Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by fr. Jerome Sanderson on Flickr

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie». (Mt 5, 1-12)


• Jeśli chcesz, przygotuj reprodukcję ikony "Wszyscy Święci ", która może Ci pomóc w modlitwie.

• Wybierz dogodną pozycję i miejsce modlitwy. Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga.

• Wpatrując się w ikonę Wszystkich Świętych proś o łaskę życia wezwaniami Błogosławieństw.


1. "Jezus, widząc tłumy"

Wokół Jezusa gromadzi się tłum i uczniowie. To do nich są skierowane słowa "Błogosławieni". Do tych, którzy idą za Nim i słyszą Jego wezwanie. Błogosławieni są ci, którzy przyjmują Słowo Boga, a ich życie jest spójne z tym, do czego są zapraszani przez Jezusa.


2. "Błogosławieni"

Jezus nam daje 8 słów zaczynających się od zwrotu Błogosławieni czyli szczęśliwi... Błogosławieństwami wytycza kierunek naszego życia, proponuje nam radykalną zmianę, nawrócenie. On sam żył tym, co głosił, błogosławieństwa to cechy charakterystyczne Jego samego - ubogiego, cichego, pokornego...

Droga Błogosławieństw prowadzi nas do stawania się w pełni samymi sobą, takimi jakimi Bóg chce nas mieć.


3. "Przystąpili do Niego Jego uczniowie"

Uczeń jest otwarty na obecność i działanie Boga, odpowiada na Jego wezwanie poprzez pozostawienie swoich zabezpieczeń i pragnienie życia według Jego słowa.


4. "Cieszcie się i radujcie"

Z doświadczenia obecności Boga w życiu ucznia płynie wewnętrzna radość. Radość ta może również udzielać się innym dzięki naszemu świadectwu życia.


Modlitwa końcowa

Poproś własnymi słowami lub słowami litanii Twoich ulubionych świętych o to, by pomagali Ci wcielać w życie wezwania Błogosławieństw.

Wszyscy Święci i Święte Boże módlcie się za mną.


przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA