Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Jehyun Sung on Unsplash

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!» /Mk 13, 33-37/


Modlitwa przygotowawcza: Uświadomię sobie obecność Pana Boga, Jego miłość. Poproszę , aby wszystkie moje zamiary, czyny i decyzje były skierowane ku Panu Bogu, by to On prowadził moją modlitwę.


Obraz do modlitwy: wyobraź sobie Jezusa wypowiadającego z miłością słowo „czuwajcie”.


Prośba: o dar zatrzymywania się z ufną czujnością w czasie Adwentu.


 

 

 

U początku Adwentu Jezus zaprasza mnie do postawy czuwania.

Jezus uczył i powtarzał, że nasz czas na ziemi jest tylko chwilowy. Stąd mamy być wciąż czujni w tym, co i jak robimy.


 "Czuwajcie"

Czuwanie to coś więcej niż zwykłe oczekiwanie – wymaga włożenia trudu w to, aby nie usnąć lub nie dać się uśpić, aby ciągle pozostać czujnym, a więc zwracającym uwagę na to, co się dzieje wokół – tu, i teraz.

To nie zryw, to stan ducha i codzienność ucznia Jezusa. To cecha człowieka roztropnego, który widzi całość z perspektywy wieczności. Jestem pielgrzymem, który na swojej drodze przez chwilę przebywa na ziemi.

Czy mam tego świadomość w codzienności? Jakie towarzyszą mi w związku z tą prawdą uczucia?


 „Czuwajcie”

Miejcie oczy szeroko otwarte. Uważajcie na to, czego słuchacie...

Duchowa kondycja ucznia zależy w ogromnym stopniu od tego, czy żyje on Słowem Jezusa, czy też pozwala się obsiewać jakąś inną nauką.

Popatrz na to, jakie miejsce zajmuje Słowo Boga w Twoim życiu. Czy się Nim karmisz, czy w Nim szukasz odpowiedzi?


 „Czuwajcie”

Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością...

Czuwać w języku ewangelicznym oznacza również modlić się. Czuwanie wypełnione modlitwą wzmacnia. Jezus wzywając do czuwania zaprasza nas też do pogłębienia relacji z Sobą, do jeszcze większego przylgnięcia do Swego Serca.

Może to zaproszenie jest skierowane również do Ciebie?


Papież Franciszek: „Osoba czuwająca to taka, która przyjmuje zaproszenie do czuwania, to znaczy do tego, by nie dać się opanować przez ospałość, zniechęcenia, brak nadziei czy rozczarowania; a jednocześnie odrzuca natarczywość wielu próżności, których pełen jest świat i w pogoni za którymi niekiedy poświęca się czas oraz pokój ducha osobisty i rodzinny”


Co dla mnie oznacza słowo "czuwać"? W czym szczególnie czuję zaproszenie Jezusa do czuwania? W jaki sposób pragnę przeżyć swój kolejny Adwent?

Porozmawiaj o tym z Jezusem, posłuchaj do czego chce Ciebie zaprosić.


Modlitwa końcowa: Podziękuj Jezusowi za Jego troskę

Odmów: Ojcze nasz.


przygotowała Marzena Kudlińska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA