Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz xtberlin z Pixabay

 

Tekst EwangeliiMk 1, 1-8


Stanę w obecności Pana Boga

Poproszę Boga, mojego Pana o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.


Obraz: Jan Chrzciciel wzywający tłumy do nawrócenia


Prośba: o łaskę zwrócenia swojego serca ku Bogu i otworzenia się na Jego miłość


1. „Jak jest napisane u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.”

Bóg spełnia swoją obietnicę wobec Izraela. Przygotowuje swój lud na jej przyjęcie. A może bardziej wzywa do przygotowania samych siebie, żeby Bóg mógł do nas przyjść. Do przygotowania drogi dla Pana … Przygotować drogę dla Boga, który przyjdzie, kiedy będzie chciał i w sposób, w jaki będzie chciał. Za bardzo nie da się tego zaplanować, bo jak spodziewać się przyjścia Nieogarnionego. W czym więc pomaga nawrócenie – może w zwróceniu swojego serca we właściwym kierunku, żeby wypatrywać Tego, który przychodzi, żeby nie przegapić Jego przyjścia. Żeby góry spraw, które się piętrzą przed nami, niewyjaśnionych spraw, trudności w relacjach, niesprawiedliwości ludzkiej, niespełnionych oczekiwań, nie przysłoniły nam przyjęcia miłości, która zmienia wszystko.

Jak wyglądają Twoje góry i poplątane ścieżki?


2. „Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.”

Do Jana nie przychodziła jakaś garstka ludzi, przychodzili wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, wszyscy przyjmowali chrzest i wyznawali grzechy. Wszyscy bez wyjątku czuli ten ciężar grzechu, jaki nosili w sobie.

W głębi duszy czujemy przecież, że bez Bożej interwencji jesteśmy bardzo słabi i bezsilni wobec rzeczywistości zła, którą często wpuszczamy do naszego życia. Jak ważny jest ten pierwszy krok wyznania grzechów, przyjęcia prawdy o swojej ludzkiej kondycji.

Czy chcesz przyjąć chrzest nawrócenia?


3. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym".

Jan przyciągał swoją osobą, swoim słowem, a przecież nie zatrzymywał całej uwagi na sobie i chrzcie, który przyjmowali od niego ludzie. Wskazywał, że to dopiero początek, że potem jest chrzest w Duchu Świętym. Ten od niego otwiera na rzeczywistość o wiele piękniejszą, przekraczającą wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Wyznanie grzechów to początek, a wyruszenie w drogę, poddając się prowadzeniu Boga to właśnie ta przygoda, do której jesteśmy zaproszeni.

Jaki pejzaż widzisz w swoim sercu po wyrównaniu pagórków? Pobojowisko czy nową krainę, w której pozwalasz Bogu, by kreślił nowe drogi, koryta rzek, źródła współczucia, ogrody radości i szczęścia z przebywania w Bożej obecności …?

Porozmawiaj o tym z Janem.

Odmów „Ojcze nasz”


przygotowała Lidka Gołębiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA