Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jak się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł. (Łk 1, 26-38)

Henry Ossawa Tanner, Zwiastowanie - fot. Emily z flickr.com


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie Maryję, która przeżywa spotkanie z Bożym posłańcem.

Proś o łaskę przyjęcia w swoim życiu imienia i obietnicy, z którą Bóg przychodzi do Ciebie.


„Witaj, Pełna Łaski!”

Wysłannik Boga pozdrawia Maryję słowami „Pełna Łaski”, a więc wita Ją „po imieniu”, którym nazywa ją Bóg. Chaire! Raduj się Błogosławiona Bożą obecnością!

Imię objawione przez Bożego posłańca jest dane Maryi na jej drogę z Bogiem – drogę, w której to imię i swoje obietnice będzie wypełniał sam Pan Bóg przy Jej zgodzie i udziale. Reakcją Maryi jest zmieszanie. Wydaje się, że przesłanie zaskakuje ją i wprawia w zakłopotanie, więc rozważa w sercu… Co to wszystko znaczy?

Obietnica dana Maryi w imieniu pochodzącym od Boga odnosi się również do każdej osoby, która jest otwarta na przyjmowanie Jezusa w swoim życiu. Jak Ty reagujesz na imię, które pochodzi od Boga i które słyszysz w sercu lub poprzez Bożych posłańców? „Jesteś Pełna Łaski / Pełen Łaski”, „Ukochana/y syn/ córka”, „Przed wiekami wybrana/y”, „Posłana/y”.

Bóg nie tylko pozwala nam słyszeć imię pełne błogosławieństwa, ale jeszcze nam powtarza „Ja, Pan, Jestem z tobą”, jakby pragnął zapewnić każdego z nas, że Źródło naszej prawdziwej tożsamości cały czas jest bliskie i obecne, jest Emmanuelem - Bogiem z nami.


„Nie bój się …” - „Jak to ...?”

Słowa słyszane od Boga wprawiają serce w drżenie. Wiele razy widzimy to w Piśmie Świętym, gdy Bóg przychodzi do człowieka. Ludzkie doświadczenie podpowiada nam, że lęk mnoży wątpliwości i potrafi hamować działanie. Stąd słowa Anioła: „Me fobu, nie bój się…” Nie wiemy, ile pytań przeszło przez głowę i serce Maryi oraz nie znamy długości czasu, w jakim przeżywała wewnętrzne rozterki.

„Jak to…?” Pytanie Maryi wyraża wątpliwości pokoleń córek i synów Boga. „Ja mam urodzić Jezusa?” Po spełnieniu się tajemnicy wcielenia Syna Bożego w konkretnym historycznym czasie każdy z nas jest zaproszony do drogi wiary, to znaczy do zobaczenia swojego życia w obietnicy danej Maryi (jak w lustrze).

Pytania, które sobie stawiamy, pozostają podobne do tych przy zwiastowaniu: Czy to realne, by Duch Święty mnie napełnił? Czy naprawdę mogę innym dawać Jezusa, rodzić Go – dać swoje ciało Słowu: przebaczenia, bliskości, uwolnienia, miłości, wsparcia, troski? Jak się to stanie?
„Słowo stało się Ciałem”. Maryja, która została zaproszona, aby dać Słowu swoje ciało, powierza Bogu drżenie swojego serca.

Jak odnajdujesz się w tym zaproszeniu? Jakie obawy i pytania chcesz powierzać Bogu?


„Moc Najwyższego okryje Cię cieniem”

Św. Jan od Krzyża pisze w „Żywym płomieniu miłości”: „Osłaniać cieniem to bronić kogoś, sprzyjać mu i świadczyć mu łaski, gdyż okrycie cieniem jest znakiem, że osoba, do której cień należy, jest blisko do pomocy i obrony.” Boża Obecność jest przy nas, gdy mówimy Bogu nasze „fiat” – nasze „tak” wobec tego, jak nas prowadzi przez rzeczywistość. Tak jak różne bywają wydarzenia w naszym życiu, tak również realia Maryi dalekie były od sielankowych: prosta dziewczyna z Nazaretu, niedawno poślubiona Józefowi, narażona na plotki sąsiadów i ukamienowanie. Właśnie w takim kontekście pojawia się Boże zapewnienie: „Duch Święty przyjdzie na ciebie i moc Najwyższego Cię zacieni” (dosł. z gr.), to znaczy: choć warunki i wydarzenia bywają różne, to nigdy nie jesteś sam/a w przeżywaniu różnych okoliczności życia - Duch Święty i Moc Boża są przestrzenią znalezienia ukojenia w codziennej drodze życia.

Jak odbierasz te słowa Anioła, słysząc je teraz, w grudniu roku 2023?


Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym, co poruszyło Twoje serce, powierzaj Jemu swoje życie: wybory i decyzje, obawy i wątpliwości, tęsknoty i pragnienia.

Ojcze nasz…


Z brewiarza: fragmenty z II czytania z Godziny Czytań na dzień 20 grudnia

Z kazania św. Bernarda „Cały świat oczekuje odpowiedzi Maryi”
„Odpowiedz aniołowi i nie zwlekaj; odpowiedz mu, a przez niego i Panu. Wyrzeknij słowo i przyjmij Słowo; wypowiedz swoje i pocznij Boże; rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to, które jest wiekuiste. Czemu się ociągasz? I czemu się lękasz? Uwierz, wyznaj i przyjmij. Niech pokora nabierze śmiałości, a powściągliwość ufności.(…) Otwórz Twoje serce dla wiary, usta wyznaniu, a łono Zbawicielowi. Oto upragniony przez wszystkie narody stoi z zewnątrz i kołacze do drzwi Twoich. Powstań więc, pobiegnij i otwórz. Powstań przez wiarę, pobiegnij przez oddanie, otwórz przez wyznanie. „Oto, mówi Maryja, ja, służebnica Pańska; niech mi się stanie według słowa twego”.


przygotowała: Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA