Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

 

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]. [Łk 2,16-21]


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej chwale Serca Boga.

Wyobraź sobie twarze osób z dzisiejszej Ewangelii: małego Jezusa, Maryi i Józefa, pasterzy.

Proś o łaskę uważności serca na to, jak Bóg jest w Twoim życiu jako przychodzący i obecny.


1. Wszyscy się dziwili, a Maryja rozważała…

Z pewnością we własnym życiu mogliśmy być świadkami lub uczestnikami takiej sytuacji, gdy zachowanie dziecka wywoływało pozytywne lub negatywne zdziwienie, ale znalazła się osoba, która się przy nim zatrzymała, aby wsłuchać się nie tyle w jego zewnętrzne zachowanie, co usłyszeć sercem samo sedno komunikatu, jakim jest ten CZŁOWIEK – jego serce, jego wnętrze.

Wszyscy się dziwili, a ktoś zatrzymał się sercem przy sercu człowieka i istocie sytuacji…

Maryja jest nam dziś pokazana jako ta, która zatrzymuje się sercem przy człowieku i uczy nas takiej postawy. Jest bardzo obecna i uważna na Boże Życie, które najpierw pojawia się w Jej codzienności jako potrzebujące opieki i karmienia, następnie wsparcia i towarzyszenia w rozwoju, a dalej pozwolenia na prowadzenie Ojca i na wypełnienie misji, z jaką pojawiło się na świecie.

Co lub kto wywołuje moje zdziwienie i jakiego rodzaju - czy umiem zadziwić się pozytywnie, tzn. tak by mój zachwyt stał się uwielbieniem Boga?


2. Nadeszła pełnia czasu - Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty… wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Tatusiu, Tato! Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, nie jesteś już niewolnicą, lecz córką… niebo jest twoim domem z najgłębszego pragnienia samego Boga. (Por. Ga 4,4-7)

Czasem pojawiają się skrajne interpretacje „pełni czasów”: niebo na ziemi lub apokaliptyczne wizje. Dla Boga pełnią czasów jest zbawienie dokonane przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Pełnia czasów nadeszła w Chrystusie, ponieważ On na zawsze otworzył nam bramy raju i sprawił, że nic nas nie dzieli od Jego bliskości, która jest pośród nas poprzez: Boże miłosierdzie niosące pojednanie i życie wieczne, Jego miłość walczącą nieustannie o serce każdego człowieka, Jego obecność przez Słowo, sakramenty, wspólnotę i świętych w naszej codzienności, dane nam łaski oraz nadzieję i ufność, że idziemy przez ten świat w bliskości Jezusa, który kocha nas takimi, jakimi jesteśmy i zaprasza do współtworzenia życia.

Jestem synem Boga… Jestem córką Boga… jak moje serce reaguje na przyjęcie tych słów? Nie tyle na ich usłyszenie w uszach i głowie, ale w sercu i ciele? Z miłości Bożej przez Chrystusa stało się to prawdą o naszej tożsamości i możemy zwracać się do Boga „Mój Tato!” A Jego wolą jest, abyśmy byli blisko Jego Miłości, na ziemi i na wieki. Co pojawia się w moim sercu, gdy przyjmuję taką wolę Boga?


3. Pozwól sobie wewnętrznie usłyszeć i smakować słowa błogosławieństwa, które Bóg wypowiada do Ciebie i dla Ciebie:

Błogosławię Cię i jestem z Tobą.
Moje oblicze rozpromienia się, gdy patrzę na Ciebie i chcę Cię obdarzyć swą łaską.
Patrzę na Ciebie z miłością i pragnę obdarzać Cię pokojem. (Por. Lb 6,22-27)


Na koniec przyjmij zaproszenie Boga, aby z tego doświadczenia bycia błogosławioną/ błogosławionym iść w codzienność i błogosławić innych, czyli nieść im życzliwe słowo i czyn dobroci, które mówią o Bożej Obecności pośród nas.

Pod Twoją obronę …


przygotowała: Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA