Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Angelo Pantazis on Unsplash

 

Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr. (J 1,35-42)


 

 

Ustalenie miejsca: wyobraź sobie Jana Chrzciciela, który najpierw patrzy w stronę Jezusa. Następnie daje o Nim świadectwo i uczniowie Jana idą za Nim. Być może nawet dłuższą chwilę idą w milczeniu. Wsłuchaj się z uwagą w ciszę pełną oczekiwania, a następnie w samo spotkanie z Jezusem. Słuchaj tego co mówią, wyobraź sobie jak wyglądają, bądź razem z nimi w tej scenie.

Prośba o owoc: wypowiedz przed Jezusem pragnienia serca. Proś o łaskę pełniejszego poznania, aby móc się do Niego upodobnić w życiu codziennym.


1.Spotkanie w milczeniu

Uczniowie wyczekują inicjatywy Jezusa, idą nieśmiało, nie chcą się narzucać.

Nasz dialog z Jezusem nie musi zawsze być wypełniony słowami, treściami, pojęciami. Może być również wypełniony ciszą, skupieniem wewnętrznym, oczekiwaniem.

Przypomnij sobie milczenie Jezusa w różnych okolicznościach Jego życia: milczenie dziecka, milczenie przy pracy, milczenie na modlitwie, milczenie w drodze…

Kontemplując Boga możemy milczeć wraz z milczącym Jezusem. Proś, aby w chwilach zagubienia i słabości szukać nie tylko trafnych słów, ale także milczenia, ciszy i skupienia.


2.Czego szukacie?

W pewnym momencie sam Jezus odwraca się i zadaje im to pytanie. W kontemplacji wsłuchajmy się w głos Jezusa pełen troski, miłości i prawdy. Jezus pyta czy jesteś świadom dlaczego idziesz za mną? Czego ode Mnie naprawdę oczekujesz? Co jest celem Twojego życia?


3.Rabbi gdzie mieszkasz?

Na pytanie Jezusa, uczniowie zgodnie ze swoją semicką mentalnością, odpowiadają pytaniem: „Gdzie mieszkasz”? W słowie Rabbi zawiera się praktycznie odpowiedź: szukamy Nauczyciela, szukamy Mistrza, szukamy Przewodnika. Pytanie o mieszkanie jest wyrażeniem pragnienia, by z Nim zostać na stałe, dzielić Jego życie.


4.Chodźcie, a zobaczycie!

Jezus nigdy nie pozostaje nieczuły na najgłębsze tęsknoty i pragnienia ludzkiego serca. Zawsze na nie odpowiada. Wymaga jednak zaangażowania, pójścia, człowiek musi coś dać z siebie.


5. Znaleźliśmy Mesjasza

Radość spotkania prowadzi do świadectwa. Andrzej przyprowadza do Jezusa Szymona, swojego brata i od tej chwili Piotr otrzymuje nową tożsamość. Każde spotkanie z Jezusem zmienia człowieka, bo Jezus patrzy na nas z miłością, a miłość przemienia.


Co mi ta kontemplowana tajemnica mówi, do czego mnie wzywa, jak osądza moje życie? Jakich dotyka pragnień i tęsknot?

Zakończ serdeczną rozmową z Matką Najświętszą, z Jezusem Chrystusem, z Bogiem Ojcem.


przygotowała Dorota Stokłosa rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA