Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Dulcey Lima on Unsplash

 

Bezpośrednio po wyjściu z synagogi udał się do domu Szymona i Andrzeja, a z nimi Jakub i Jan. Teściowa Piotra leżała w gorączce. Zaraz Mu o niej powiedzieli. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka opuściła ją, a ona im usługiwała. Wieczorem, gdy zaszło słońce, znoszono do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby, usunął wiele demonów. A demonom mówić nie pozwolił, bo znały Go. Wcześnie rano, gdy jeszcze było ciemno, wyszedł i udał się na miejsce ustronne. Tam się modlił. Szymon i ci, co z nim byli, poszli Go odszukać. Gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: ,,Wszyscy Cię szukają”. Odezwał się do nich: Chodźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam spełnił posłanie herolda. Po to bowiem przyszedłem”. I szedł po całej Galilei, nawołując w ich synagogach i wyrzucając demony. /Mk 1, 29-39/


Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje myśli, decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc modlitwy: o to, aby wszystkie moje działania brały początek ze spotkania z Bogiem

Wyobrażenie: Wyobrażę sobie Jezusa o dwóch porach dnia: rankiem, kiedy przebywa z Ojcem i wieczorem, kiedy znajduje się wśród ludzi, uzdrawia chorych, naucza.


1. "Uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby, usunął wiele demonów".

Już w pierwszym rozdziale Ewangelii, poznajemy Jezusa, który ma władzę nad demonami, rozkazuje im, wypędza. Dowiadujemy się, że za Jego pośrednictwem działy się cuda. Mieszkańcy Kafarnaum od razu rozpoznali, że działał z nadludzką mocą. Jezus nie chciał, aby świadkowie cudów, postrzegali Go jedynie jako cudotwórcę, pragnął aby poznali Boga i nawrócili się.

Uzdrowienie czy oczyszczenie, którego doznaje człowiek jest powodem do wdzięczności Bogu. Popatrzę na moją historię życia. Z jakiej niewoli Bóg mnie wyprowadzał? Jak pamięć o Jego cudach w moim życiu, przekłada się na relację z Nim?


2. "Po to bowiem przyszedłem"

Jezus stopniowo odkrywał większy zakres swojego posłannictwa. Nie przyszedł, aby głosić Boga tylko wśród swoich, ale także w całej Galilei. Ze swoim orędziem zbawienia pragnął dotrzeć do wszystkich ludzi. Rozpoznawanie sensu i celu misji dokonywało się na modlitwie, w samotności przed Bogiem. Jasność i pewność jaką otrzymał nadały kierunek Jego działaniu. Nie zareagował na komunikat, że wszyscy Go szukali. On wiedział, co do Niego należało.

W jaki sposób ja spotykam się z Bogiem? W jakich momentach do Niego przychodzę? O czym z Nim rozmawiam? Czy z modlitwy wypływa większe zrozumienie dla kogo żyję? Jakie jest moje posłannictwo? Jaką misję Bóg mi powierzył?


Na zakończenie porozmawiam z Jezusem o tym, co wydarzyło się na tej modlitwie. Co Jezus pokazywał mi w trakcie modlitwy? Z czym kończę modlitwę? Z jakimi uczuciami, pragnieniami, pomysłami… ?

Odmówię modlitwę: ,,Ojcze Nasz”


przygotowała Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA