Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz congerdesign z Pixabay

 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych. (J 20,1-9)


Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie Marię Magdalenę i uczniów w ruchu, w poszukiwaniu i patrzeniu z wiarą.

Proś o łaskę serca otwartego na przyjęcie życia przychodzącego w nowej formie.


1. Czas, aby wyjść z cmentarza.

Tak jak Maria Magdalena i uczniowie, w naszym życiu również doświadczamy ciemności nocy i grobu tracenia… czasem odchodzą osoby, które kochamy, a czasem tracimy nasze wizje na siebie, życie, innych, Boga. Przechodzimy przez noce wiary, brak nadziei i pustkę.

Jezus zmartwychwstaje i jedynie noc jest świadkiem tej przemiany, tak potężnej jak trzęsienie ziemi odsuwające nagrobne blokady, by życie mogło się ukazać. A więc ukazuje się kolejnym osobom... Nie poznają Go, patrząc oczami. Wydaje się, że nowe życie przychodzi w nowej formie. Ale rozpoznają Go sercem, które zapamiętało doświadczenie miłości w relacji z Nim.

Jezus pokazuje nam, że przeciwieństwem narodzin jest śmierć, ale życie nie ma przeciwieństwa! Życie jest tylko JEDNO, bo Bóg jest Życiem!

Kiedyś na jednym ze studenckich spektakli pojawiał się poruszający refren: „Miłość na śmierć nie umiera”. Bóg daje nam czas pożegnań, ale nigdy nie przestaje zapraszać nas do życia. On nie zabiera nam bólu tracenia, ale pomaga nadal kochać i żyć.

Czy jest coś lub ktoś, czego/ kogo BRAK zatrzymuje mnie z dala od życia? Co chcę o tym powiedzieć Jezusowi Zmartwychwstałemu?


2. Życie w biegu.

Życie jest związane z ruchem i zmianą. Jednocześnie doświadczenie mówi nam, że nie każde „życie w biegu” jest życiodajne.

Spróbujmy zobaczyć swój ruch: odpoczynek, bycie w drodze i bycie w pośpiechu - kiedy jest, a kiedy przestaje być rytmem dającym życie? Co próbuję osiągnąć biegnąc?

Maria Magdalena biegła z tęsknoty za Jezusem, którego znała i kochała. Uczniowie również biegli z miłości do swojego przyjaciela i mistrza. Czego jest więcej w moim życiu: ruchu czy bezruchu? Co to pokazuje o moim sercu?


3. Wiara widząca życie

Uczniowie w pewnym momencie biegu w końcu się zatrzymują, zaglądają do grobu, do wnętrza i… zaczynają wierzyć w słowo Jezusa o zmartwychwstaniu. Czy ja, zaglądając do swojego wnętrza, do serca lub do wnętrza przeszłych wydarzeń, mogę spojrzeć z wiarą i zobaczyć Zmartwychwstanie? Jezus, który jest naszym przewodnikiem w drodze do Ojca, pokazuje nam prawdę o każdym człowieku. W naszym życiu wiele razy doświadczamy małych i większych wydarzeń, które są „paschalne”: przechodzimy przez ból umierania i przemiany, a Bóg wyprowadza nas ku nowemu życiu. A jednak mamy wybór: czy zaglądając do wnętrza, zatrzymamy się na braku tego, co znaliśmy czy może ujrzymy z wiarą, że Jezus jako Żyjący pojawia się pośród nas w nowym ciele, zmartwychwstałym?

Na co potrzebuję spojrzeć oczami wiary, aby iść za Jezusem, który przychodzi w mojej codzienności jako Żyjący?


Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, jak Go rozpoznajesz i gdzie Go nie dostrzegasz. Pozwól sobie wyrazić pragnienie serca i powierz nowe życie, które czeka na Ciebie, abyś je rozpoznał.

Ojcze nasz…


przygotowała: Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA