Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz Treharris z Pixabay

 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. /J 20, 19-31/


Modlitwa przygotowawcza: Stanę w obecności Boga i poproszę aby wszystkie moje myśli decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Jego chwale.

Wyobrażenie miejsca: Wyobrażę sobie spotkanie Jezusa z uczniami. Uczniowie przeżywają różne emocje: strach, rozczarowanie, radość, zadziwienie.

Prośba o owoc modlitwy: o łaskę czerpania życia ze zmartwychwstania Jezusa.


1. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam

Jezus, spotykając się ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu, wiernie przekazuje im to, czego doświadczył w relacji z Ojcem. Przychodzi do uczniów całkowicie spełniony, gdyż do końca wypełnił powierzoną Mu przez Ojca misję.

Wsłuchaj się w słowa Jezusa, które wypowiada do uczniów. Jezus pragnie, aby uczniowie doświadczyli wszystkiego, czego On doświadczył w relacji z Ojcem. Aby poznali Boga, kim On jest, jak działa i doświadczyli siebie w relacji z Miłością.

Co w Tobie rezonuje?


2. Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane

Już sam fakt zmartwychwstania Jezusa wywołał w sercach Jego uczniów wiele poruszeń. Czy któryś z nich spodziewał się, że Pan Jezus podzieli się z nimi władzą odpuszczania grzechów? Co sobie wyobrażali, słysząc, że w mocy Ducha Świętego, będą jednali ludzi z Bogiem? Pan Jezus serca uczniów, które są zalęknione i przestraszone przysposabia do misji znacznie przekraczającej ich ludzkie możliwości.

Zatrzymaj się nad tą tajemnicą. Obserwuj co się dzieje w Twoim sercu, gdy patrzysz na spotkanie Jezusa z uczniami, słuchasz Jego słów.


3. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Wiara w Jezusa zmartwychwstałego zmienia perspektywę życia. To, co najważniejsze, już się dokonało. Jezus pokonał śmierć, otworzył przed nami bramy życia wiecznego.

Co ta prawda wnosi w moje życie?


Rozmowa końcowa: Zatrzymaj się z Jezusem nad tym, co Cię poruszyło podczas tej modlitwy. Opowiedz Jezusowi o tym, co jest w Tobie żywe.

Zakończ modlitwą ,,Ojcze Nasz”


przygotowała Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA