Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Obraz Dimitris Vetsikas z Pixabay

 

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. (Mk 16, 15-20)

 

Stanąć w Bożej obecności i prosić o Ducha Świętego, aby otworzył serce na tajemnicę spotkania Jezusa i rozpalił pragnieniem niesienie Dobrej Nowiny o Zbawieniu do wszystkich, których codziennie spotykam.

Obraz – wyobrazić sobie ostatnie spotkanie Jezusa z apostołami, przed Jego odejściem do nieba, jak z nimi rozmawia, przekazuje swój testament, a następnie oddala się.

 

Prawdopodobnie nikt nie lubi rozstań, bo kojarzą się ze stratą, smutkiem, żałobą. Jesus pokazuje nam inny wymiar rozstania, który zmierza ku pełni. Wcześniej powiedział: „Pozytywne jest dla was moje odejście”… Z pewnością apostołowie nie podzielali zdania Jezusa, bo nie mieli nawet przeczucia tego, co się potem stanie. Podobnie jest z nami, w momencie rozstania nie mamy perspektywy przyszłości i nie przypuszczamy jakie Pan Bóg może z tego wyprowadzić dobro.

 

1. Testament Jezusa – wypowiedziany również do nas

Idźcie i głoście Ewangelię – czyli dobrą nowinę o miłości Boga. Nowinę o Jezusie, który własnym życiem nas wykupił z niewoli. Co jest moją niewolą z której Jezus mnie wyprowadza? Jak bardzo każdy z nas i cały świat potrzebuje przyjęcia tej dobrej nowiny.
Idźcie udzielajcie chrztu, który jest bramą zbawienia. Słyszymy tutaj ostrzeżenie, że kto nie uwierzy i odrzuci Chrystusa sam skazuje siebie na potępienie. Własnymi siłami nic nie możemy uczynić, bo tylko w Chrystusie jest nasza moc.

 

2. Znaki towarzyszące wierze

Nie możemy zapominać, że wszystko mamy czynić w Imię Jezusa, a nie własną mądrością i przebiegłością. Jezus zwyciężył szatana, zniweczył śmierć, ma moc uzdrawiania i mówi nowym językiem miłości. W tym wszystkim i my mamy udział jeżeli uwierzymy Jezusowi i swoje życie oddamy do Jego dyspozycji.

 

3. Jezus zasiadł po prawicy Ojca

Jeszcze jedno ważne przesłanie przekazuje nam św. Marek. Jezus zasiada w chwale Ojca i nam ukazuje tam drogę. Jeżeli będziemy naśladować Jezusa, przejdziemy drogę całkowitego zaufania Bogu, a nade wszystko przyjmiemy Jego bezgraniczną miłość i damy się poprowadzić Duchowi Świętemu, to Jezus wprowadzi nas do chwały Ojca.

Na zakończenie modlitwa pragnienia zjednoczenia z Jezusem

przygotowała s. Dorota Stokłosa rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA