Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wooofer, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

 

 

„Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale”. (Rz 8, 14-17)

„Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»”. (Mt 28, 16-20)

 


Prośba o czystość intencji – aby wszystkie moje decyzje i zamiary były w pełni ukierunkowane na Pana Boga i Jego chwałę

Wyobraź sobie, że Trójjedyny Bóg zaprasza cię byś przysiadł się do Jego stołu. Ikona Trójcy Świętej Rublowa, jak to ikona ma odwróconą perspektywę i niejako wychodzi do ciebie z obrazu, otwiera swoją przestrzeń dla ciebie. Każdy jest zaproszony, by zając swoje miejsce przy tym stole. Przyjmujesz zaproszenie?

Prośba o owoc – prośmy o łaskę otwartego serca, które pragnie dać się przeniknąć niepojętej, całkowicie je przekraczającej tajemnicy Trójcy Świętej.


1. otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Jesteśmy zaproszeni do tak bliskiej relacji z Bogiem, relacji jak dziecko wobec kochającego Ojca czy Matki, relacji najbliższej z możliwych, gdy jesteśmy z Jego ciała, mamy podobne geny, nie można zaprzeczyć temu pokrewieństwu.

Co rodzi się w twoim sercu, gdy otwierasz się na taką perspektywę, taką prawdę o twojej tożsamości objawianej ci przez Bożego Ducha?


2. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Chrześcijanin to ten kto wierzy w Jednego Boga w Trzech Osobach. W Imię Tego Boga przyjmuje chrzest. To największa tajemnica naszej wiary, najbardziej dla nas niepojęta, nasz rozum zupełnie się gubi wobec niej. Jak może być Jeden i Trzy jednocześnie? Tak, to jest absolutnie przekraczające nasze zdolności czytania rzeczywistości. Możemy tę Tajemnice przyjąć z wiarą i miłością, wobec Tego kto ją objawia uznając, że miłość nie musi wszystkiego rozumieć albo odrzucić jako dziwną, daleką, niekontrolowalną.

Jest to jednak pewnie najważniejsza Tajemnica dla współczesnego, tak bardzo podzielonego świata: całego świata, naszej ojczyzny, naszych rodzin i wspólnot, etc. A Trójjedyny Bóg mówi nam dzisiaj, że można się bardzo różnić i można być tak bardzo jednym. Trójca Święta mówi nam, że Bóg jest wspólnotą, nie jest indywidualistą czy samotnikiem. Bóg kocha relacje osobowe tak bardzo, że aż jest relacją Osób.

Posłucham, co o moich relacjach chce mi dziś powiedzieć Trójjedyny Bóg.


3. Zbliżając się do Tajemnicy

fot. R. Ryszkowska rscjW Hiszpanii w Manrezie, św. Ignacy rozmyślał nad tajemnicą Trójcy Świętej i doznał olśnienia, że jest Ona jak akord na fortepianie, gdzie trzy różne klawisze tworzą jeden dźwięk. Jest tam jezuicki dom rekolekcyjny, zbudowany na grocie, w której św. Ignacy pisał Ćwiczenia Duchowe, a w nim jest takie oratorium, którego symbolika wiele mi mówi o Trójcy Świętej. W tym pomieszczeniu zawsze pali się światło, pod nim wielka gliniana misa przyjmująca to światło. Bóg Ojciec jest Źródłem wszystkiego, Wiecznym Źródłem Światła, którym jest Duch Święty a Syn Boży, staje się człowiekiem i w pełni przyjmuje Ducha, jest jak gliniana otwarta misa pełna światła, która przyjmuje i z której można wziąć Światło. Żaden z tych elementów nie istnieje dla siebie, ale całkowicie dla innego, żaden nie osiąga swojego celu i pełni bez innego, są tak różne i są nierozerwalną jednością. Jezus może nam w tej symbolice ukazać drogę do naśladowania Go. My, którzy jesteśmy glinianymi naczyniami też możemy dać się napełniać odwiecznym światłem mającym swe źródło w Ojcu-Stworzycielu.

fot. R. Ryszkowska rscjOczywiście jest to niedoskonały, może nawet mocno ograniczony symbol, który do jednych przemówi, do innych nie. Jednak warto choćby próbować zbliżać się do Tajemnicy, nie tyle by ją poznać, by stawała się mniej tajemnicą, ale, by dać się jej przeniknąć, ogarnąć, zachwycić a nawet pochwycić.

Dajmy sobie dużo czasu, by trwać jak ta otwarta gliniana misa i dać się napełniać, nawet jeśli cały czas i tak wydaje się, że pozostaje pusta. Nie jest pusta, jest pełna światła.


przygotowała Renata Ryszkowska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA