Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Człowiek z uschłą ręką, mozaika w Palermo, XII w, autorstwa Sibeaster, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=4515630

 

Kiedyś w szabat przechodził [Jezus] wśród zbóż. Jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy. Faryzeusze pytali Go: ,,Dlaczego w szabat robią to, czego nie wolno? Odpowiedział im: ,,Nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w biedzie i głodny był on sam i inni z nim? Jak wszedł do domu Bożego za czasów arcykapłana Abiatara i zjadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanowi: a dał je także tym, którzy z nim byli? Powiedział im jeszcze: ,,To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest panem także szabatu”.

Kolejny raz wszedł do synagogi. Był tam człowiek mający rękę zupełnie drętwą. Obserwowali Go zatem, czy go w szabat uzdrowi, aby móc Go oskarżyć. On odezwał się do tego człowieka, który miał drętwą rękę: ,,Stań pośrodku”. Tamtych natomiast zapytał: ,,Czy wolno w szabat uczynić coś dobrego lub coś złego, uratować życie lub zabić?” Oni milczeli. Wówczas z gniewem powiódł po nich wzrokiem i zasmucony twardością ich serc powiedział do tego człowieka: ,,Wyciągnij rękę”. Wyciągnął. Jego ręka znowu stała się zdrowa. A faryzeusze zaraz po wyjściu powzięli ze zwolennikami Heroda przeciwko Niemu postanowienie, że Go zabiją. (Mk 2, 23-3,6)

 

 

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku chwale Jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażenie miejsca: Popatrzę na Jezusa stojącego przed faryzeuszami i pokazującego im człowieka w potrzebie: głodnego, chorego, wykluczonego społecznie. Usłyszę pytania, które Jezus im stawia.

Prośba o łaskę: abym patrzył/a oczyma Jezusa na drugiego człowieka


1. ,,To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.”

Jezus w rozmowie z faryzeuszami przypomina o porządku, który miał służyć człowiekowi. Dzień bez wykonywania pracy, miał pomóc człowiekowi powrócić do Boga, uświadomić sobie, ile dobra od Niego otrzymuje.

Co mi pomaga zatrzymać się pośród różnych zajęć, które wykonuję? Co pomaga mi wzrastać w postawie wdzięczności?


2. Jezus z gniewem powiódł po nich wzrokiem i zasmucony twardością ich serc powiedział…

Jezus postawił przed oczyma faryzeuszy konkretną osobę, potrzebującą kontaktu z drugim człowiekiem, dotyku. Ludzki ból nie zdołał pobudzić do współczucia serc faryzeuszów, skupionych na tym, co się powinno lub nie powinno. Serce Jezusa dostrzega człowieka z jego cierpieniem i nie waha się wstawić za nim.

Kogo dziś Jezus stawia przed moimi oczyma? Do której postawy mi bliżej: Jezusowej czy faryzejskiej?


3. A faryzeusze zaraz po wyjściu powzięli ze zwolennikami Heroda przeciwko Niemu postanowienie, że Go zabiją

Jezus dokonując uzdrowienia w szabat, naraża się na gniew faryzeuszów, na prześladowania z ich strony, a ostatecznie śmierć. Niech słowa św. Pawła umacniają nas w znoszeniu różnych trudności i cierpień, ze względu na miłość do Jezusa.

Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu;
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy;
znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni;
obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy.
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele.

2 Kor 4, 8-10


Na zakończenie porozmawiam z Jezusem jak z Przyjacielem, o tym, co wydarzyło się podczas tego spotkania.

Odmówię modlitwę: Ojcze nasz


Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA