Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Czas dla Stworzenia to chrześcijańskie świętowanie i czas odnowienia naszej relacji ze Stwórcą i całym stworzeniem poprzez wspólną pokutę, działania o charakterze naprawy i radość. 

Ty też jesteś zaproszony! Dowiedz się więcej na www.czasdlastworzenia.org

Czas dla Stworzenia jest okresem odnowienia naszej relacji ze Stwórcą, a akże z całym stworzeniem poprzez wspólne świętowanie, nawrócenie i zaangażowanie w działania. Podczas Czasu dla Stworzenia łączymy się z naszymi Siostrami i Braćmi w ekumenicznej rodzinie poprzez wspólną modlitwę i działanie na rzecz naszego wspólnego domu.

Patriarcha ekumeniczny Dymitr I ogłosił 1 września dniem modlitwy za stworzenie dla wiernych prawosławnych w 1989 r. Tego właśnie dnia rozpoczyna się rok prawosławny jako upamiętnienie Bożego aktu stworzenia.Światowa Rada Kościołów (ŚRK) odegrała zasadniczą rolę w uczynieniu tego święta wyjątkowym, wydłużając uroczystość od 1 września do 4 października.

Podążając za przywództwem ekumenicznego patriarchy Dimitra I i ŚRK, chrześcijanie na całym świecie przyjęli Czas dla Stworzenia jako część swojego corocznego kalendarza. Za zasługą Papieża Franciszka, Kościół rzymskokatolicki ciepło przyjął obchody Czasu dla Stworzenia  w 2015 roku.

W ostatnich latach wypowiedzi przywódców religijnych na całym świecie zachęcają wiernych do poświęcenia się opiece nad stworzeniem podczas miesiąca obchodów. Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, w Dniu Modlitwy za Stworzenie, a kończy 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii, kochanego przez wiernych  wielu kościołów chrześcijańskich. Podczas trwających miesiąc obchodów Czasu dla Stworzenia 2,2 miliarda chrześcijan na całym świecie gromadzi się, aby wspólnie okazać troskę o nasz Wspólny Dom.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA