Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Pierwsza Niedziela Adwentu

Jr 33, 14-16; Ps 25; 1 Tes 3, 12-4, 2; Łk 21, 25-36

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21, 36)


„…W każdym momencie naszego dnia niech całe nasze jestestwo stara się być nastawione na Boga, jako na centrum swego istnienia… Adwent jest cudownym czasem dla uświęcających się dusz , ponieważ zanurzają się one całkowicie w kontemplacji Słowa Wcielonego, które uniżyło się i odarło ze wszystkiego….”

(Św.. Madeleine Sophie Barat, Konferencja 1832)

„…Modlić się nieustannie to mieć serce skłaniające się ku modlitwie, wewnętrzna potrzeba modlitwy; z tego powodu musimy uwierzyć, że nie możemy nic uczynić bez działania łaski. Co więcej - modlitwa jest niezbędna do zbawienia duszy; taka wewnętrzna modlitwa, która angażuje całe serce, jako że wszystko jest możliwe dla osoby, która się modli. Musimy się modlić za siebie; potrzebujemy tego, ponieważ daleko nam do bycia takimi, jakimi być powinnyśmy. Tak wiele przeszkód jest w nas! Usuwamy je poprzez modlitwę i ufność pokładaną w naszym Panu…”

(Św.. Madeleine Sophie Barat, Konferencja, 1850)

Modląc się :

Na początku modlitwy musimy przygotować nasze serca prosząc o to, co chcemy otrzymać, na przykład: byśmy zrozumiały, czym jest nieustanna modlitwa, modlitwa serca. Prosić to znaczy uznać, że potrzebujemy Boga, że same z siebie nie jesteśmy samowystarczalne.

Druga Niedziela Adwentu

 Bar 5, 1-9; Ps 126; Flp 1, 4-11; Łk 3, 1-6

 „Przygotujcie drogę Panu!” (Łk 3, 4)

 “Przygotujcie na Jego przyjście wasze serca, ponieważ po to On przyszedł na ziemię: aby narodzić się, aby rozwijać się w waszych duszach. Ą kiedy piękny dzień Bożego Narodzenia nadejdzie będziecie doświadczać tego pokoju,  który Aniołowie przepowiadali ludziom dobrej woli.”

(Św. Madeleine Sophie Barat, Konferencje,  1855 r.)

 Modląc się :

Jak ja mogę przygotowywać drogę Panu?
Mogę wstąpić do świątyni i pozostać tam dłuższą chwilę;
czytać regularnie fragment Biblii, który mówi o zbliżającym się przyjściu Jezusa, np. z Księgi Proroka Izajasza;
zaangażować się w coś, co otworzy moje serce na innych;
 odwiedzić kogoś, z kim nie widziałam się już od dawna…

 (Rozważania przygotowała je Marie-Thérèse Deprecq, rscj, z Francji.)

Trzecia Niedziela Adwentu

„Radujcie się zawsze!”  Flp  4, 4

 “..Wygłosiłam konferencję o środkach pomocnych w powrocie do jedności z Bogiem; jedności, która ma być naszym szczęściem na ziemi podczas gdy oczekujemy doskonałego szczęścia w Niebie; tymi środkami jest oczyszczanie naszych serc ze wszystkiego, co  mogłoby nas oddzielić od Boga, który jest nieskończenie święty,  który jest także nazwany Bogiem zazdrosnym – aby uczynić w nas dom dla Niego.”

( Św. Madeleine Sophie Barat, z  Dziennika z Poitiers)

  Modląc się :

„Radujcie się zawsze!”  Waż te słowa , powtarzaj je… Czy jest możliwe, aby żyć prawdziwie radością w świecie, w którym tak wielu ludziom brakuje środków do życia albo są prześladowani ze względu na ich wiarę lub kolor skóry?.... Proś Pana o światło, by zrozumieć, czym jest radość, do której nas wzywa.

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA