Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

1765r.
papież Klemens XII podpisuje dekret włączający kult Serca Jezusa w życie Kościoła

21 listopada 1800r. - Paryż
św. Magdalena Zofia wraz z 3 współsiostrami poświęca się Najświętszemu Sercu Jezusa i składa ślub czystości

1801r. - Amiens
powstaje pierwszy klasztor i pierwsza szkoła Zgromadzenia

1802r. - Amiens
św. Magdalena Zofia Barat składa śluby wieczyste i zostaje mianowana przełożoną domu

1806r.
św. Magdalena Zofia Barat zostaje wybrana dożywotnią przełożoną generalną Zgromadzenia

grudzień 1815r.
wspólnota licząca 5 domów przyjmuje ostateczną wersję konstytucji, napisanych przez Założycielkę

22 grudnia 1826r.
papież Leon XII zatwierdza Konstytucje Zgromadzenia

1818r.
św. Filipina Duchesne, misjonarka Indian, zakłada dom Zgromadzenia w USA w stanie Luizjana

1828r.
powstają dwa domy zakonne w Rzymie

1843r.
powstaje pierwszy dom na ziemi polskiej - we Lwowie

1852r.
umiera św. Filipina Duchesne - pierwsza misjonarka Zgromadzenia

1856r.
powstaje dom zakonny w Poznaniu

25 maja 1865r. - dzień Wniebowstąpienia Pańskiego umiera św. Magdalena Zofia Barat
W chwili śmierci Założycielki Zgromadzenie liczy 88 domów i 3,5 tyś. zakonnic pracujących w 15 krajach Europy, Afryki i obu Ameryk. 84 domy posiadały pensjonaty, 74 szkoły dla ubogich. Wychowywało się w nich 3,7 tyś. dziewcząt i 5,7 tyś. dzieci ubogich.

1908r.
beatyfikacja św. Magdaleny Zofii

25 maja 1925r.
kanonizacja Założycielki Zgromadzenia

1940r.
beatyfikacja św. Filipiny Duchesne

1982r.
zostają opracowane nowe konstytucje dostosowane do postanowień Soboru Watykańskiego II

1987r.
Stolica Apostolska zatwierdza nowe konstytucje

1988r.
kanonizacja św. Filipiny Duchesne

dziś
Zgromadzenie ma swój dom generalny w Rzymie i liczy ponad 2500 sióstr w 43 krajach na 5 kontynentach.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA